Atmosféru obřadu i tamního genia loci umocnilo to, že byla slova bohoslužby pronášena slavkovským děkanem P. Milanem Vavrem a Václavem Venturou v řečtině, staroslověnštině i v češtině. Zpěv smíšeného sboru doprovázejícího liturgii, doplnily rovněž tóny Gorazdovy zvonice, kterou letos, po 35 letech od její instalace, rekonstruovali.

V promluvě P. Milan Vavro ke zhruba stovce poutníků upozornil na žehnání mariánského sloupu za dva týdny v Praze při svátku nanebevzetí Panny Marie. Poukázal při tom na historická propojení.

„Svatý Metoděj daroval při křtu svaté Ludmile medailon, který byl ulit z bronzu. Ten byl svědkem mučednické smrti svaté Ludmily. Pak jej zdědil sv. Václav a medailon se stává svědkem také jeho mučednické smrti,“ řekl kněz.

Legenda podle něj vypráví, jak následně medailon zachraňuje sluha sv. Václava, jenž utíká za Starou Boleslav a zahrabává jej tam. Po 200 letech má medailonek vyorat oráč. Později je tento bronzový obrázek Panny Marie s Ježíškem přelit v nynější Palladium země české. Dodnes je tento reliéf Panny Marie s Ježíškem, přinesený sv. Metodějem z Řecka, uctíván.

A právě jedna z kopií obrázku, které požehnal papež Benedikt XVI. při návštěvě naší země, bude podle Milana Vavra vložena do výklenku v mariánském sloupu v Praze.

„Zde vidíme tu historickou nit neustále se táhnoucí dějinami našeho národa, jak je cyrilometodějský Velehrad právě díky Palladiu propojen s Prahou,“ upozornil kněz na symbolické souvislosti příchodu a působení sv. Metoděje a jeho žáků v naší zemi.

Odpoledne po bohoslužbě následovala na „Klimentku“ přednáška docenta Václava Ventury o východní spiritualitě na téma Ježíšova modlitba a duchovní odkaz starce Josefa z Athosu.