Její odkládání by podle vyjádření faráře buchlovické farnosti Rudolfa Chmelaře vedlo k úplné zkáze hudebního nástroje, který více než jiné vzbuzuje velké emoce.

Na Strmiskově nástroji je nejcennější píšťalový fond, zejména zhotovení a intonace dřevěných píšťal.

Technické zázemí varhan, hrací stůl, traktura vzdušnice a vzduchová soustava jsou již za hranicí životnosti a funkčnosti, takže jim dochází dech.

„Varhany byly v průběhu 20. století několikrát přestavovány, ale každá oprava mladšího data se podepsala na celkovém stavu nástroje velmi negativně. Abychom zachovali dědictví po předcích, je třeba urychlené rekonstrukce, která si vyžádá na tři miliony korun,“ oznámil buchlovický farář.

Obrací se s prosbou na širokou veřejnost, které na buchlovickém chrámu záleží, o pomoc při shánění finančních prostředků.

Pro podporu opravy historických varhan je zřízen speciální farní účet 5517279369/0800.