Členové povodňové komise a další lidé, kteří před deseti lety pomáhali zvládnout živelnou pohromu, dostali pamětní listy. Mezi oceněnými nechyběl ani František Slavík, staroměstský starosta z roku 1997, který pamětní list převzal z rukou nynější hlavy města Josefa Bazaly.