„Jsem rád, že už je to konečně hotové. Kdysi před lety, kdy se začínalo se stavbou kostela, jsem si říkal, že bych tam mohl mít první svatbu. To už ale nestihnu, protože jsme již tři roky svoji. Těším se ale, až se dodělají veškeré detaily, doroste tráva a celé náměstí tak dostane finální podobu. A kamarádi se mi konečně nebudou smát, že u nás nemáme náměstí," poznamenal s úsměvem Martin Řimák ze Starého Města.

Souhrnně: Stavba kostela Svatého Ducha a náměstí Velké Moravy

Slavnostní otevření se uskuteční v 16 hodin, a to v rámci zahájení staroměstských Michalských slavností. „Návštěvníci z řad veřejnosti se budou moci pokochat výstavou, jež bude probíhat v jezuitském sklepě. Na fotografiích zde bude zmapován průběh celé výstavby," láká správce Event centra Pavel Pluhař. Nebude chybět ani výsadba stromu a žehnání náměstí.

Práce, které začaly v říjnu 2013, zahrnovaly úpravu okolí památníku a kostela i rekonstrukci historického jezuitského sklepa z poloviny 17. století. V něm se budou kromě expozic pořádat ochutnávky vín či besedy u cimbálu.

Zbývá ještě dodělat druhou část náměstí, Rozcestí Velké Moravy. Projekt nabídne kopie staroslovanských artefaktů, informace o historii budování Památníku Velké Moravy a kostela Svatého Ducha, velkoplošné mapy dokumentující osidlování obou břehů řeky Moravy i příběhy církevní architektury včetně upoutávek na zajímavá místa na Slovácku.

Celkový rozpočet Event centra a náměstí Velké Moravy činil 32,5 milionů korun. „Tato částka zahrnuje samotnou stavbu, rekonstrukci jezuitského sklepa, zpevnění ploch a nové osvětlení. Dále sem spadá vybavení interiéru, projekční práce a archeologický výzkum," vyjmenoval vedoucí odboru investic Robert Štaufčík. Doplnil, že dalších 18,2 milionů bude stát Rozcestí Velké Moravy, které má být dokončeno v říjnu.

Adéla Buráňová