Projekt s názvem Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy je pokračováním budování a posilování značky Slováckého muzea, které v našem regionu poskytuje mnohovrstevné kulturní vyžití.

Výstavba zcela nové budovy Cyrilometodějského centra má poskytnout nejen moderní zázemí archeologickému oddělení Slováckého muzea, ale také tři nové výstavní prostory. Vše pod jednou střechou vyroste do července 2022 v sousedství nynějšího Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

Celkové náklady projektu financovaného z dotačního fondu IROP, rozpočtu Zlínského kraje a z vlastních zdrojů Slováckého muzea, činí 123 milionů 315 tisíc Kč. Zahájení výstavby předcházely tříleté administrativní přípravy, které zahrnovaly vypracování studií proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace a žádost o dotaci.

Joel Bros. Ilustrační foto.
Uherskobrodské Muzeum J. A. Komenského zve na výstavy i koncerty

„Definitivní zelenou dostalo vybudování nové moderní budovy s jedinečným Cyrilometodějským centrem a revitalizace archeologických lokalit v červenci 2019 s udělením rozhodnutí o přijetí hlavní finanční dotace IROP. Tímto projektem se Slováckému muzeu podařilo dosáhnout dalšího významného cíle v podpoře povědomí o významu cyrilometodějského odkazu, samotného Památníku Velké Moravy i dalších velkomoravských archeologických lokalit, které jsou zapsány na seznamu významných Národních kulturních památek. Staré Město s evropsky výjimečným Cyrilometodějským centrem se stane významnou součástí budované Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a její výkladní skříní,“ sdělil ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

Nově budovaný objekt bude mít tři patra se specializovaným archeologickým pracovištěm, tematickými depozitáři i knihovnou, badatelským zázemím a především výstavními a prezentačními sály včetně edukačních.

"Velmi vítám, že kraj investuje v našem městě a regionu, i to, že rozšiřuje nabídku Památníku Velké Moravy, potažmo Slováckého muzea. Pozitivní také je, že vybudováním Cyrilometodějského centra vznikne další čelo našeho náměstí a dojde tak k dotvoření jeho tvaru, což stojí za to, abychom se my Staroměšťané obrnili trpělivostí a snášeli komplikace související se stavebním ruchem," řekl Deníku staroměstský starosta Josef Bazala.

Touto výstavbou podle Ivo Frolce vznikne moderní odborné a prezentační centrum specializované především na období Velké Moravy a dějinné osobnosti Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury.

Projekt bude realizován ve třech etapách. Do konce roku 2021 bude ukončena výstavba objektu Cyrilometodějského centra ve Starém Městě, do konce června 2022 tam budou instalovány nové expozice a vybaveno zázemí, k revitalizaci archeologických lokalit dojde do konce roku 2020.

Mikuláš přišel i letos do Uherskohradišťské nemocnice o něco dříve, už ve středu 4. prosince dopoledne tak v doprovodu anděla a dvou čertů rozdával nadílku malým pacientům na dětském oddělení.
Mikuláš se svojí družinou rozdávali nadílku v nemocnici