Chovatelská přehlídka ulovené spárkaté zvěře a šelem má na území správního odboru Uherské Hradiště a Uherský Brod na Slovácku mnohaletou tradici, která přetrvala až do současnosti.

Komisaři hodnotili trofeje podle metodických příruček vydaných mysliveckými odborníky, a to velmi odpovědně. „Komise nastavila při hodnocení trofejí vyšší laťku, což svědčí o vysoké myslivecké odbornosti jejích členů. Jen výjimečně se při hodnocení vyskytla trofej, jejíž úprava se dala označit jako špatná. Vinu na tom nesl střelec, který trofej náležitě neupravil. V katalogu budou neupravené trofeje uvedeny velkým N,“ řekl vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště Jan Krčma.

Myslivci během sezóny, která skončila na jaře letošního roku, ulovili více než milion kusů zvířat
Lovecká sezona byla nebývale silná. Myslivci zastřelili nejvíc jelenů v historii

Předmětem činnosti posuzovatelů bylo každou předloženou trofej, a to paroží jelenů, srnců a daňků, toulce muflonů, zbraně černé zvěře, ale i lebky lišek a jezevců změřit pásmem s přesností na 0,1 cm, zvážit s odchylkou na jeden gram a zjistit objem trofeje,“ informoval Libor Beníček starší, předseda Českomoravské myslivecké jednoty Uherské Hradiště (ČMMJ).

Přehlídka loveckých trofejí bude uspořádána po skončení mysliveckého roku, který skončí 31. března, ale před zahájením nové lovecké sezony. Měla by přinést nimrodům poučení ze správně nebo nesprávně provedených odlovů spárkaté zvěře.

Na chovatelské přehlídce ve Staré Městě, kterou bude ve dnech 15. a 16. dubna pořádat Krajský úřad Zlínského kraje, Městské úřady Uherský Brod a Uherské Hradiště a tamní Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Lípa Staré Město, bude k vidění 78 trofejí s medailovými hodnotami.

Zkoušku z myslivosti skládali adepti z předmětů myslivecké zvyky a tradice, historie myslivosti, myslivecké právo, zoologie a biologie zvěře, myslivecká péče o zvěř, myslivecká kynologie, střelectví a způsoby lovu.
Adepti Hubertova cechu složili mysliveckou maturitu. Osm s vyznamenáním

Jména střelců, kteří ulovili divočáky, daňky, muflony, jeleny, srnce, lišky, jezevce a jejichž trofeje dosáhly na zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile, hodnotitelé odmítli prozradit. Myslivci i veřejnost se je dozví až na samotné přehlídce.

"K medailové hodnotě se letos přiblížilo pět ulovených jelenů," prozradil Libor Beníček, předseda Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Uherské Hradiště. Dodal, že na chovatelské přehlídce bude k vidění paroží 245 daňků.

Slavnostní zahájení přehlídky se uskuteční v sobotu 15. dubna v 9 hodin, o den později ve stejném čase bude v areálu Společensko-kulturního centra zahájen svod psů.

Myslivecký bál na Velehradě, 14. ledna 2023.
Na Velehradě plesali myslivci a jejich příznivci. Podívejte se

Nabídla se otázka, zda člověk, který jde na procházku lesem nebo sbírá houby či jiné lesní plody a nalezne paroží spárkaté zvěře, může jej bez problémů odnést domů?

„Paroží trofejové zvěře, tedy jelena, srnce nebo daňka, patří podle zákona o myslivosti uživateli honitby. Brát si z lesa paroží je bez povolení trestné. Pokud se chce nálezce paroží zachovat podle litery zákona, měl by je odevzdat vlastníku nebo uživateli honitby,“ vysvětluje Libor Beníček.

Obdobné je to i v případě, že řidič auta srazí na silnici zvěř, musí tuto skutečnost ohlásit majiteli honitby. V případě paroží ale lze u majitele honitby získat povolenku k lovu s poznámkou Povolení ke sběru shozu paroží.

GLOSA ZDEŇKA SKALIČKY

Nepovažujte myslivce za vrahy zvěře
Každý příslušník Hubertova cechu, myslivec, rád slyší o tradicích české myslivosti, o uznání, které se této zájmové organizaci dostává, ale také o tom, že jsou to právě oni, kteří ochraňují přírodu a zvěř v ní žijící. Ta požívá právní ochrany a její lov se řídí příslušnou vyhláškou ministerstva zemědělství.
O tom, co všechno se honitbách Slovácka podařilo vloni myslivcům ulovit, se přesvědčili v průběhu třetího březnového týdne členové komise, která hodnotila trofeje spárkaté zvěře a šelem, jež nimrodi ulovili ve svých honitbách v loňském roce.
Na myslivce se lidé dívají skoro jako na vrahy nevinných zvířátek. Jenže jsou nimrodi, kteří za celý rok uloví třeba jen jeden kus zvěře, což je méně, než někteří řidiči zabijí na silnicích svými aut. Místo toho, aby usmrcené zvíře odevzdali myslivcům, sbalí ho do kufru svého auta a odjedou s ním k domovu. Samozřejmě za předpokladu, že jejich vozidlo zůstalo po střetu se zvěří pojízdné.
Myslivci ale trofeje ulovené zvěře předloží široké veřejnosti k nahlédnutí na dubnové přehlídce ve Starém Městě. Tam ukáží nejen výsledky chovatelské práce, ale také nabídnou souhrn informací a poznání o kvalitě zvěře na Uherskohradišťsku, o niž se po celý rok starají.