„Ve starší části hřbitova, který máme na sto let v pronájmu od Arcibiskupství olomouckého, je několik volných míst hrobových míst. Pozůstalí ale chtějí, aby jejich zesnulí rodinní příslušníci byli pohřbíváni v nové části hřbitova s márnicí, která patří obci, takže počítáme s dalším rozšířením hřbitova,“ uvedla matrikářka Velehradu Eva Hanáčková.

Poznamenala, že starosta obce Aleš Mergental jedná s arcibiskupstvím o převedení starší části hřbitova do vlastnictví obce.

„S nedostatkem hrobových míst se nepotýkáme a ještě několik let potýkat nebudeme. Stejně jako snad na každém hřbitově na Slovácku, se i u nás nachází několik opuštěných nebo volných hrobových míst,“ informovala vlčnovská místostarostka Marta Moštková.

Před deseti lety byli Babičtí v situaci, kdy neměli možnost nabídnout lidem na veřejném pohřebišti, které slouží také k pohřbívání obyvatel Kudlovic, místa pro urnové hroby.

Situace se však změnila od června roku 2017, kdy se hřbitov v novější části dočkal rozšíření o 65 urnových hrobů, vybudovaných z prefabrikátů vysypaných kamínky.

Den otevřených sklepů v Kudlovicích
Při otevření sklepů v Kudlovicích velebili vína barrique

„Ve starší části hřbitova, kterou tvoří klasická hrobová místa, jich zatím máme dostatek. Jde o hroby opuštěné a zrušené, u nichž vypršela takzvaná tlecí doba. Ta je u nás desetiletá.

Nestává se ale u nás často, že by rodina, která v obci žije, hrobové místo zrušila, protože má ve vesnici nebo v regionu své příbuzné,“ sdělila asistentka starostky Marie Šuranská.

Mladší lidé mají podle jejích slov v současnosti zájem o malé urnové hroby. Babičtí s nimi nebudou mít na několik let problémy. I ozeleněná plocha v nové části pohřebiště jim vystačí na několik dalších let.

Na třech pohřebištích v metropoli Slovácka, v Mařaticích, Sadech a Míkovicích, které spravuje Stanislav Roubalík, nedostatek hrobových ani urnových míst v nejbližších letech nehrozí.

„Na každém hřbitově je několik volných hrobových míst. Jejich bývalí nájemci buďto o ně ztratili zájem nebo se odstěhovali. Mladší lidé mají zájem spíše o urnová místa. Koncem roku 2016 bylo na základě podnětů občanů na mařatickém hřbitově vybudováno nové kolumbárium se 105 urnovými schránkami.,“ informoval Stanislav Roubalík.

Že by lidé po celoživotní pouti neměli kde navěky spočinout, se nemusejí obávat na Stupavě, v Jalubí ani ve Starém Městě. „V minulém volebním období jsme hřbitov rozšířili a postavili kolem něj zeď za pět milionů. Míst na pohřbívání máme dostatek. Opuštěných hrobů je minimum,“ potvrdil Josef Bazala, starosta Starého Města.