Letošními vládci hodů byli předloňští mladší stárci Jakub Štefaník z Kunovic s Ludmilou Slunečkovou z Veletin. Roli mladších stárků na sebe vzali Marie Janíčková z Havřic s Michalem Chromkem z Újezdce Těšova, bratránkem staršího stárka.

„Hodovou chasu nelze obviňovat z toho, že ve svých řadách nenašla stárky z vesnice. Vždyť oba stárkovské páry jsou už několik let členy naší hodové chasy a navíc se za Kostelany zúčastňují Slováckých slavností vína a otevřených památek,“ informoval starosta obce Pavel Duda. Nádavkem, v Kostelanech žije babička staršího a mladšího stárka a oni jsou u ní častými hosty.

„Ačkoliv Michal s Maruškou už loni slíbili chase, že při letošních hodech se zhostí role mladších stárků, já s Liduškou jsme se k tomu zavázali tři týdny před hody,“ prozradil starší stárek Jakub Štefaník. Netajil se ani tím, že stárkyně jsou přítelkyněmi stárků.

Hody v Kostelanech měly všechno, co k nim patří. Jen nedělní obchůzka s právem po dědině musela být zrušena kvůli dešti. Ten ale začal skrápět hodaře při sobotním programu na prostranství u památníku padlých. „Tam byly naštěstí pro případ deště připraveny dva bílé stany o rozměrech 3 x 3 metry. Těch jsme se chopili a pod nimi došla bez úhony chasa a muzikanti ke kulturnímu domu,“ sdělil starší stárek.