„Na letošní hody byli stárci domluvení, ale stárka musela ze zdravotních důvodů účast na hodování odříct,“ řekl posmutněle místostarosta Jankovic Miroslav Šilc. Co se týká stárků, nebyl každý rok zápis do historie hodů v obci radostný. Přesto dědině nikdy nehrozilo, že se v ní bude zpívat písnička, Hody milé hody, už sem dohodoval.

A protože hody patří ke koloritu Jankovic téměř dvě desetiletí, zvládla ty letošní krojovaná chasa s pomocí obce bravurně. Hodový atribut, právo, vynesli ruku v ruce z kulturního domu v centru obce Vlastimil Grossert s Lenkou Pólovou. „Vlastimil už v obci stárkoval, v hodové chase chodí už několik let, zatímco já jsem do kroje oděná potřetí,“ prozradila Lenka, slibujíce, že v některém z příštích roků by mohla být kandidátkou na jankovickou stárku.

Kdo však na hodech v obci na úpatích Chřibů nikdy nechyběl, to byla dechovka toho nejlepšího jména na Slovácku – Staroměstská kapela, která krojovanou chasu i občany doprovodila dědinou až k radnici pro povolení hodové veselice.

„Pane starosto naší dědiny, už aj vidíte, jaké sú noviny. Dneska sa velký svátek světí, podívajte sa, co je tu krojů a nastrojených dětí. Dneska vedu já mladé pokolení, požádat vás o hodové povolení. Povolte nám hodovou veselici, potěšíte nejednoho chlapca, nejednu děvčici. Mezi nama je nejeden hlas, abyste aj s manželků přišli mezi nás,“ požádal dle tradice Radka Šilce, prvního muže obce, o povolení hodů Vlastimil Grossert.

Jak už je zvykem, jankovičtí starostové po chvíli váhání vždycky hody povolili. Dát ale svolení k hodovému veselí, to není jenom tak. Proto starosta seznámil chasu i občany s hodovými akrtikulemi, v nichž dal všem na vědomí, jak se má každý při hodové zábavě chovat, ale také…

„Hledání stárků propříště bude pokračovat nadále,

to si tu všecí slíbíme. Nerad bych napřesrok za prázdné řeči

u muziky platil penále. Vydat vám hodové právo - to je pro mne čest, ale každé právo aj odpovědnost jest. A hodové právo je odpovědnost veliká, šak hody sa konajú jedinkrát do roka,“ řekl ve verších starosta a zatancoval si před obecním úřadem sólo.