Z něj si pak stárci v čele hodového průvodu vyšlápnou pro Janu Krokavcovou, loňskou mladší jalubskou stárku, která se stárkování zhostila i letos. Protože loňská starší stárka si o víkendu nemohla stárkování zopakovat, vzala tuto čestnou funkci na sebe Patricie Slavíková, učitelka v jalubské mateřince.

„Starší stárkou jsem byla v září 2015, tenkrát ještě jako studentka Baťovy univerzity. Vládcem chasy byl Michal Oharek,“ listuje ve vzpomínkách Patricie, které učaroval folklor a tanec.

Když hodový průvod prochází bez stárkyň, ale za doprovodu dechové hudby Stříbrňanky už polovinu vesnice, nechávají se stárci slyšet, že bez děvčic by to nebyla veselka. „Třeba budou zde U Pavouka. Myslíme si, že podle výzdoby, čekají tady dvě roby. Doufáme, že tady bude mladší i starší stárka a nalejí nám vína do pohárka. Tož, budou tam ty loňské stárky nebo poznáme nové frajárky,“ dumají unisono oba stárci.

Hlasitě před vraty zahrádkářského objektu U Pavouka, za nimiž na ně čekají stárky s hodovými právy, prosí je velice, aby už vyšly a zamířily s chasou k hodové muzice.

Slováckou tradici hodů oslavili o víkendu ve Vážanech. Foto: Zdeněk Polišenský
Slováckou tradici hodů oslavili o víkendu ve Vážanech. Podívejte se!

„Vítáme vás chlapci aj děvčice, děkujeme, že jste nás přišli pozvat k hodové muzice. Se stárkováním jsme letos opravdu nepočítaly, ale jalubské hody jsme zachránit musely,“ nechává se slyšet po představení práva starší stárka Patricie Slavíková.

„Práva jsme do noci zdobily, abychom vám jej stárečci předali. Přijměte pozvání na malou hostinu, k tomu pohárek vína a štamprlu,“ trefně vystihne hodovou situaci mladší stárka Jana Krokavcová.

Opravdovou pastvou pro oči je pak obchůzka krojovaných mládenců a děvčic dolním koncem Jalubí a u kulturního domu pózování zepředu i zezadu pro fotografy. Stěžejní záležitostí pak bylo požádání starosty obce Lukáše Horáka o povolení hodů.

„Tož jsme to stárkování letos zase vzali, když nikdo jej na sebe nechtěl vzít, tradici v obci zachovali a o povolení vás přišli poprosit. My budeme tancovat až do samého rána, když nám bude hudba hrát,“ žádal starší stárek starostu o povolení hodů. Dodává, že cestou k domovu si budou mládenci prozpěvovat: Vracím se domů na ránem, kvalitním vínem omámen…

Než starosta chase povolení k hodům dal, poděkoval jí za ochotu a píli, se kterou hody připravila a v tak hojném počtu dnes přišla, aby nejen sebe, ale celou ves pobavila. „Číše vzhůru pozvedněme s dobrým vínkem z Moravy, na zdraví všem připijeme a na jalubské hody,“ řekne starosta po vydání práva k pořádání hodů.