„Důvodem k prodloužení termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice Městského úřadu Uherské Hradiště je skutečnost, že dosud nebyl žádný účastník výběrového řízení starostou města jmenován tajemníkem,“ řekl na dotaz Deníku radniční mluvčí Jan Pášma.

Ilustrační foto
Restauratéři a kadeřníci: obavy z budoucnosti i očekávané zdražování

Pokud by nebyl žádný účastník výběrového řízení jmenován starostou města na funkci tajemníka/tajemnice městského úřadu do ukončení pracovního poměru stávajícího tajemníka, vykonávala by tuto funkci podle Jana Pášmy starostou pověřená osoba.

Dosavadní tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště, Josef Botek, odchází z funkce po téměř čtvrt století. Rada města jej jmenovala novým ředitelem příspěvkové organizace Senior centrum UH. Tím se má stát s účinností od 1. července.

Příspěvková organizace Senior centrum UH byla pod názvem Penzion - domov pro seniory zřízena dne 15. února 2000. Dne 20. 5. 2009 byla zřizovací listina změněna a příspěvková organizace byla přejmenována na Senior centrum UH, příspěvková organizace. Senior centrum UH poskytuje ubytování seniorům a občanům plně invalidním ve čtyřech domech s byty zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou Penzion na Kollárově ulici 1243, Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici 1282-4, Dům s pečovatelskou službou na Rostislavově ulici 488 a Dům s pečovatelskou službou Na Návsi 114, Uherské Hradiště – Jarošov). Obyvatelům těchto bytů a dále občanům měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město poskytuje také registrovanou terénní pečovatelskou službu.