Další okupanti se podle informací tehdejší Slovácké jiskry přesunovali metropolí Slovácka po třídě Maršála Malinovského od Kunovic a směřovali do Starého Města a k Huštěnovicím, což byl jeden z hlavních tahů jejich postupu. Zahraniční ozbrojenci se ze Slovácka ubírali také k Olomouci a na Kroměříž. Některé z jednotek Varšavské smlouvy měly svá stanoviště na Rochusu a na staroměstských loukách. Po podpisu smlouvy o dočasném pobytu na území Československa pak byly staženy do prostoru mezi Velehradem a Salaší. Velitelé jednotek se snažili obsadit sekretariát OV KSČ, což jim ale okresní vedení komunistů zamítlo.

VŠE o srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy na Slovácku si přečtěte vpravo nahoře v oddíle Související články