Před samotným střetnutím patřilo kluziště karnevalu, kterého se zúčastnila celá škola. Do roztodivných masek se oděli i sami učitelé, kteří nakonec vybrali desítku nejlepších převleků.