Jeden z exekučních příkazů přišel také od Nedakonic, kterým Energie pod kontrolou dluží na přeplatcích stovky tisíc korun. Kromě toho však měla tato společnost zavázat Nedakonice nevýhodnou smlouvou s dodavatelem elektřiny Energie Pro v době výpovědní lhůty.

„Za dobu smluvního vztahu s Energií pod kontrolou nám vznikly přeplatky za energie, které jsme chtěli po společnosti zpátky. Bohužel tato žádost už přišla v době, kdy byla firma neschopná cokoliv zaplatit, takže jsme podali exekuční příkaz. Navíc Energie pod kontrolou uzavřela naším jménem několik nevýhodných smluv s dalšími dodavateli a jedním z nich byla i firma Energie Pro," přiblížil situaci místostarosta Nedakonic Zdeněk Otrusina.

Energie Pro měla Nedakonicím dodávat elektřinu od ledna do dubna tohoto roku. Zdeněk Otrusina však upozorňuje, že taková situace vznikla bez souhlasu obce. „Situaci jsme se už několikrát snažili vyřešit dohodou. Energie Pro nicméně odmítá z mně neznámých důvodů komunikovat," dodal.

Dodavatel elektřiny ale trvá na svých pohledávkách a odmítá nařčení z podivně uzavřené smlouvy.

I proto si najaly Nedakonice služby advokátní kanceláře, která má obec ve sporech s Energií Pro zastupovat.

„EPK byla zplnomocněná od obce k uzavírání nových smluvních vztahů. Stále nám tak Nedakonice dluží za dodávky v daném období letošního roku. My se samozřejmě budeme chtít s dlužníkem dohodnout, pouze v případě trvalých neshod přistoupíme k soudnímu sporu. Za prodlení či porušení uzavřené smlouvy navíc můžeme obec penalizovat sankcemi," upozornil Vítězslav Fiala ze společnosti Energie Pro.

Finančních problémů si je vědoma za EPK také Věra Tejmlová. Obcím však podle ní firma nabídla vhodnou alternativu. „Kvůli usnesení soudu máme už od listopadu minulého roku zablokované účty, zůstali jsme tak bez vlastních prostředků. Náhradou jsme obcím nabídli odebrat od nás LED veřejná osvětlení," řekla.

Celá kauza v roce 2015 rozhýbala i stojaté vody v Nivnici. Tehdy smlouvy uzavřené s EPK přispěly k rezignaci bývalé starostky Vladimíry Kaislerové. Dnes však nemají s energetickými firmami problém. „I u nás jsme vypověděli smlouvu s EPK a po dobu od ledna do června nám měla dodávku zajišťovat přes EPK společnost Energie Pro. Když ale začala požadovat uhrazení faktur, odkázal jsem je na EPK, které jsme po výpovědní dobu stále platili zálohy, čímž bylo vše vyřešeno," uvedl starosta Nivnice Miroslav Vykydal. Ten zároveň využil nabídku EPK a za nevrácené přeplatky odebral LED osvětlení. Smlouvu s EPK měly uzavřené také další obce na Slovácku Boršice, Břestek, Jalubí, Korytná, Slavkov, Svárov, Traplice, Uherský Ostroh a Újezdec. Ty už mají v současnosti ve velké většině problém vyřešeny, dodávky elektřiny jsou už zajištěny od jiných dodavatelů.