První část v parku přerušila po necelé hodině průtrž, která se přehnala přes Uherské Hradiště. Desítky přihlížejících se ale stihly seznámit s oblečením z přelomu 19. a 20. století. Módní přehlídku si připravil Luhačovický okrašlovací spolek Calma. K poslechu hrál přítomným UH Senior Band. Od půl deváté večer se program přesunul do Měšťanské besedy.

Zaplněný sál se prostřednictvím herce Slováckého divadla Vladimíra Doskočila dověděl něco více jak o spolkovém životě v Uherském Hradišti před sto lety, tak také o vzniku samotné budovy a tehdejších spolcích.

„Měšťanská beseda byla vystavěna v roce 1871 a byla po mnoho let centrem kulturního a společenského života českého," seznámil hlediště se základním faktem hned v úvodu moderátor večera.

Slova Vladimíra Doskočila doplňovaly diapozitivy s výstřižky článků a různých reklam z konce 19. století. A aby to nebyl jen historický exkurz, slyšeli přítomní skladby z úst smíšeného pěveckého sboru Svatopluk v dobových kostýmech nebo z úst Okttetu hradišťského gymnázia. Lidový tón do večera vnesla Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky. Protože i Horňácko bylo úzce spjato s výstavou, kvůli níž se program konal. Ta totiž měla na Slovácku i řadu odpůrců.

„Proč dělat jakousi akci v Praze? Ať zvednou Pražáci zadky a přijedou k nám," citoval Vladimír Doskočil tehdejší ohlasy.

Ozývaly se ale i opačné hlasy. „Slovácko naše je národně nejzachovalejší, ono musí na národopisné výstavě zazářiti jako nejdražší skvost," doplnil nakonec vítězný názor moderátor.

A tak se i Slovácko výstavy zúčastnilo, třeba s jízdou králů. „Zajímalo mě, o co půjde, proto jsem se vydala do parku. Hudba byla příjemná a kostýmy z Luhačovic překrásné, jen škoda toho deště," Milada Kořínková z Uherského Hradiště s tím, že podle ní je důležité připomenout si některé historické události.