Nejen o tom, ale také o vzniku dialyzačního střediska v hradišťské nemocnici v roce 1991, o léčbě a dietě pacientů, výměně zkušeností, vzájemné podpoře a hledání nových cest, jak svůj zdravotní stav zlepšit se v neděli odpoledne hovořilo na setkání členů SpolDaT v kunovickém kulturním zařízení U Pálenice.

„Dialyzační středisko Uherskohradišťské nemocnice, které navštěvuje podle potřeby jednou, dvakrát či třikrát týdně kolem 60 pacientů, má v současné době k dispozici 12 dialyzačních lůžek. Středisko je vybavené veškerou současnou moderní technologií a poskytuje celé spektrum výkonů: hemodialýzu, peritoneální dialýzu, hemodiafiltraci i hemofiltraci. Některé výkony zajišťuje ve spolupráci s jinými odděleními nemocnice,“ uvedl na setkání členů Spolku dialýzovaných a transplantovaných nemocných Lubomír Strnadel, primář dialyzačního střediska.

Vzpomenul, že dialyzační středisko vzniklo v rekonstruované budově bývalé zdravotnické školy v hradišťské nemocnici před osmadvaceti lety. Do té doby prodlužovaly život pacientům z Uherskohradišťska pouze dialyzační střediska v Hodoníně a Zlíně. Do rekonstruovaného izolačního pavilonu, bývalého „skleňáku“ hradišťské nemocnice, se dialyzační středisko přestěhovalo v roce 2004.

„Chronické onemocnění ledvin je postupná ztráta funkce ledvin vedoucí k jejich selhání, které může skončit náhradou funkce ledvin v podobě hemodialýzy (veřejnosti známé jako umělá ledvina), peritoneální dialýzy a v neposlední řadě i transplantace. Brzká diagnóza může pomoci potřebě nahradit funkci ledvin předcházet nebo ji výrazně oddálit,“ vysvětlil primář Strnadel.

Pochválil aktivitu Spolku dialýzovaných a transplantovaných nemocných, jehož předsedou je pětadvacet let Josef Vávra z Břestku.

„Byl jsem osm let dialýzovaný, čtyři roky transplantovaný, pak pět let opět dialýzovaný a nyní jsem po transplantaci devět let,“ svěřil se Josef Vávra, stále plný entuziasmu.

Jubilejní setkání dialýzovaných a transplantovaných umocnila svým vystoupením cimbálová muzika Kunovjané a ženský pěvecký sbor z Kunovic. 

Ocenění spolu hejtmanem s Jiřím Čunkem
Kunovjan, Šabla i Děcka z Kunovic dostali cenu za celoživotní přínos