Jejich pořadatelem byla v sobotu kynologická komise Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Uherské Hradiště (OMS ČMMJ) spolu s mysliveckým sdružení Bukovina Popovice. „Předmětem zkoušky byla ochota psa k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené kachny v rákosí, poslušnost a klid na stanovišti,“ uvedli rozhodčí Milan Hampl a Jaroslav Pondělek.

„Na tomto druhu zkoušek prokazují psi vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře,“ zdůraznila jednatelka OMS ČMMJ Uherské Hradiště Marie Gejdošová. Pes musel dokázat, že se nebojí vody, že je výborným plavcem a že střelenou vodní zvěř dokáže z vody přinést. Za tím účelem vhodil rozhodčí do hluboké vody s rákosem zastřelenou divokou kačenu do vzdálenosti deseti metrů od břehu. Vhození kachny do vody nesměl pes vidět.

„Psi, kteří v časovém limitu kachnu dohledali a odevzdali svému vůdci, dostali od nás nejvyšší známku,“ informovali rozhodčí. Spokojený s takzvanou maturitou psů z vodní práce byl také František Bajaja, předseda mysliveckého sdružení Bukovina Popovice. „Mám radost z toho, že se tyto zkoušky už potřetí konaly na popovických rybnících. Vždyť podobných rybníků, z nichž vyrůstá rákos, na Slovácku ani ve Zlínském kraji moc není,“ potvrdil Bajaja.

S povděkem kvitoval přípravu popovických myslivců na zkoušky, ale i jejich vlastní průběh předseda OMS Uherské Hradiště Karel Blahušek. „Myslivci, kteří akci připravili, i ti, kteří se se svými čtyřnohými pomocníky zkoušek na vodě zúčastnili, přispěli k důstojnému průběhu akce tak, jak se na myslivce sluší,“ neodpustil si stručné zhodnocení Blahušek.