Kromě bezmála půl kilometru dlouhé a pět metrů vysoké sítě s ptačími siluetami, plánované kvůli ochraně opeřenců hnízdících a prolétajících v okolí rybníku u Polešovic, to budou tamtéž dva mosty, budované na speciálních pilotech.

„Novou technologii v rámci zakládání mostů realizujeme v těchto dnech na stavbě dálnice D55 v úseku Staré Město – Moravský Písek,“ informovala mluvčí ŘSD ve Zlíně Lucie Trubelíková.

Tradiční vrtané piloty v dané lokalitě podle jejích slov nebylo možné realizovat z důvodu problémů s podložím.

„První most v ČR, při jehož zakládání je využita nové metoda ražením prefabrikovaných pilot, se nachází u obce Nedakonice. Přes něj bude přeložena v budoucnu silnice III. třídy. Stejnou technologii využijeme také u dalšího mostu u Polešovic. Opět půjde o přeložku místní komunikace, která povede nad dálnicí,“ upřesnila Lucie Trubelíková.

Nejnebezpečnější křižovatka Zlínského kraje v Uherském Hradišti pod drobnohledem
VIDEO: Kde je nejnebezpečnější křižovatka Zlínského kraje

Ražené piloty v délce 12 – 8 metrů a rozměru 40/40 cm dosud v naší zemi nebyly využity na dálniční stavbu, ale výhradně pro stavby železniční.

Problematické štěrkové podloží a tekuté písky se nacházejí pod velkou částí katastru Nedakonic.

„Tady u nás to máme tak, že doslova kam zarazíte do země trubku, tam můžete čerpat vodu. Stavařům větších objektů proto nezbývá, než aby se s nestabilním podložím popasovali,“ prozradil Deníku nedakonický starosta Libor Mareček.

Součástí stavby dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů. Předpoklad zprovoznění je v roce 2024.

Plán výstavby dálnice D55

Obchvat Otrokovic na Zlínsku otevřeli na konci září 2021

Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu na konci roku 2023

Staré Město – Moravský Písek: zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024

Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031

zdroj: ŘSD ČR