Právě ten totiž nejlépe obstál před hodnotící komisí, v níž zasedla primátorka Irena Ondrová, radní Josef Devát, Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění, designér zlínské univerzity Pavel Škarka, architekt Jaroslav Habarta, hlavní architektka města Zlína Dagmar Nová a vedoucí odboru kultury Kateřina Pešatová.

Jak upřesnila vedoucí Pešatová, do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět zájemců.

Podmínkou byla voda a dva prvky

„Komise brala na zřetel především cenu a estetické ztvárnění hlavní myšlenky plastiky. Primátorka dala impulz k tomu, aby se na místě objevila voda jako symbol života, dva prvky, které symbolizují dva zemřelé chlapce a jasně čitelná cedulka, že se jedná o vzpomínku na ně,“ přiblížila Pešatová.

Zdůraznila, že poradní hlas měly při výběru i maminky chlapců.

Fontána podle výtvarníka Lubomíra Jarcovjáka, která bude stát jen několik metrů od místa tragédie, bude mít nakonec podobu kamenného kvádru. V něm budou vyhloubeny dvě misky a v nich uloženy spirály, jež symbolizují nekonečno. Na výrobu díla použije autor božanský pískovec okrové barvy.

„Fontána bude dlouhá sto dvacet, široká šedesát a vysoká osmatřicet centimetrů. Povede k ní úzká cesta jako symbol žebříku do nebe. Kolem díla bude květinový kruh,“ upřesnil Jarcovják.

Autor prozatím na projektu dále pracuje. S odborem městské zeleně projednává, jaké dřeviny bude potřeba na místě odstranit a jaké naopak později vysadit, což závisí na přesné výšce kamene. V tuto chvíli se odhaduje necelého půl metru. V řešení je dále osvětlení na místě a přívod kanalizace a elektřiny.

Do konce srpna má Jarcovják získat na výstavbu artefaktu stavební povolení.

Slavnostní odhalení bude v říjnu

„Na polovinu září plánujeme samotnou instalaci a montáž fontány. Do konce září chceme mít všechno hotové a v říjnu výtvarné dílo slavnostně odhalit,“ upřesnila časový harmonogram Pešatová.

Výstavbu financuje město Zlín. Původně si na ni vyčlenilo částku do dvou milionů korun, po výběrovém řízení však zaplatí přibližně 750 tisíc.

Pajasan žláznatý, který stál nedaleko zastávky městské hromadné dopravy Náměstí Míru a tržnice pod Kaštany, se zřítil 22. ledna krátce po poledni. Jeho pád způsobil zranění několika kolemjdoucím, přičemž dva školáci následkům zranění podlehli.