Požadavky Povodí Moravy jakožto jejich majitele totiž tlačí vedení Uherského Hradiště do plánování tras mimo koruny jimi spravovaných vodních děl.

„Chceme po městu, aby korunu hráze zkultivovalo. V současnosti slouží jako rekreační prostor pro maminky s kočárky, pěší, běžce či cyklisty. Neděláme si však iluze, že by mohlo město vybudovat na hrázi plnohodnotnou stezku z asfaltu či betonu.

Stačilo by nám nějaké zpevnění povrchu, aby se netvořilo blato,“ vysvětlil za místní komisi v Jarošově Jan Zapletal.

Podobné požadavky na zlepšení stavu hrází v okolí Moravy nejsou výjimečné. V minulosti se s podobným dotazem na město obraceli například obyvatelé Štěpnic a také občasní návštěvníci cesty od železničního mostu do Štěpnic, kde špatně zpevněný povrch nadělal problémy cyklistům. Už v roce 2016 však Hradiště poukazovalo na složitou situaci okolo majetku Povodí Moravy.

„Problémů je hned několik. Plnohodnotná stezka by porušila kořeny stromů, technické požadavky od správce toku na zpevnění povrchu navíc výrazně zvyšují náklady každé úpravy hráze. Nakonec se dostáváme do bodu, kdy nám Povodí Moravy odsouvá chystané cyklostezky mimo těleso hráze,“ popsal komplikace zlepšení okolí řeky Moravy starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Členové SDH Kudlovice při úklidu suterénu v jednom z Kudlovických domů v pondělí 26. srpna.
Po průtrži mračen se voda a bahno hnaly Kudlovicemi, Sušicemi i Traplicemi

Právě tak pravděpodobně dopadne i chystaná trasa Mojmír, která vede i přes inkriminované území od železničního mostu směrem do Štěpnic.

„Původní vedení cyklotrasy bylo navrženo po hrázi řeky Moravy, ale po vyjádření vlastníka a správce hráze, tedy Povodí Moravy, byla trasa cyklotrasy změněna a přeložena pod hráz. Právě zbudovat pevný povrch mimo hráz Moravy se v současnosti jeví jako nejvýhodnější řešení,“ objasnil Stanislav Blaha. Odklonění hlavních tras mimo okolí Moravy se navíc stává realitou i v Jarošově.

„Tam jsme nedávno dokončili kvalitní cyklostezku a chodník podél silničního průtahu od Mařatic až do Jarošova,“ poznamenal první muž Hradiště.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře je komplikovanost úprav hrází spojená především s tím, že správce vodního toku musí dbát především na jejich správnou funkčnost při hrozbě povodní.

„Úkolem Povodí Moravy je údržba vodních toků a správa vodních děl, nikoliv výstavba a údržba cyklostezek. Tu musí iniciovat zástupci měst a obcí s tím, že je vždy třeba dávat pozor, aby jakékoliv úpravy neomezily funkčnost hráze,“ reagoval Petr Chmelař.

Jak sám dodává, zbudovat na hrázi plnohodnotnou asfaltovou či betonovou trasu je velmi obtížné.

„Hráze v návaznosti na míru zavodnění neustále pracují, proto se takové zpevnění nedoporučují. Samozřejmě úplně ideální je, když se jednoduše hráz nenarušuje žádnou další stavbou,“ dodal Petr Chmelař.

Nemocnice v Uherském Hradišti. Ilustrační foto
Nemocnice v Hradišti má nejvyšší zisk v kraji