Ta má vytvořit kontinuitu s uměleckou větví Gymnázia v Uherském Hradišti.

Studenty bude podle slov ředitele nové instituce Radka Zdráhala vyučovat skutečná umělecká elita. Zárukou kvality je už jméno jeho ženy a známé slovácké cimbalistky Zuzany Zdráhalové-Lapčíkové a manželů Hrubých. Ivana Hrubá před pár dny přivezla z ústředního kola soutěže komorních souborů dvě první místa a ocenění za úspěšnou pedagogickou práci. Pro svou ideu se iniciátorům podařilo získat také ministerské úředníky.

„Myšlenka založit takovou školu se zrodila už přede dvěma lety. Naším cílem je rozšířit možnosti uměleckého vzdělávání v tomto regionu. Chceme podchytit talent už u dětí předškolního věku a přinést možnost kvalitní výuky i pro středoškoláky,“ zavzpomínala cimbalistka.

Vznikne škola plnooborová

Záměrem duchovních otců myšlenky je vytvořit školu plně oborovou. „Chceme vyučovat hudební, taneční, výtvarný i dramatický obor. Chceme také, aby v každém oboru vy〜učovala skutečná špička mezi kumštýři. Naším cílem je vy〜učovat hru na všechny nástroje už od samotného začátku. V současné době vypisujeme také konkurzy na učitele, kantorský tým totiž ještě sestavujeme,“ vysvětlil Zdráhal.

Třeba v tanečním oboru se bude vyučovat jak klasický tanec, tak na Slovácku premiérově i step a další techniky. Právě v tanečním oboru se mezi kantory objeví jedno z velmi zvučných jmen, a to Jarmila Kristoňová-Vonešová, sólistka baletu brněnského národního divadla.

Při škole také vznikne Slovácký dětský pěvecký sbor, který při zvládnutí náročného uměleckého zadání bude vystupovat 4. 12. 2008 na premiéře nového koncertního díla s Filharmonií Bohuslava Martinů.

Slováckou základní uměleckou školu budou moci navštěvovat děti od pěti let věku. „Chceme stavět na individuálním přístupu k dětem. U našich žáků se nesmí objevovat žádný stres či obavy. Dnes se často stane, že si dítě vybere nějaký nástroj a vůbec k němu nemá fyziologické dispozice. Toho se chceme vyvarovat, protože tak si mladý člověk hudbu pouze zprotiví a ne zamiluje,“ tvrdí Zdráhal.

Zakladatelé školy chtějí svou „baštu kumštu“ vystavět na myšlence, která proklamuje, že s mladými hudebníky je třeba začít pracovat už v předškolním věku. „Věk kolem pěti šesti let je optimální, aby děti začaly hrát na nějaký nástroj. Je to dobré i pro jejich celkový rozvoj. Musí se totiž začít koncentrovat, což dříve ve svém životě nedělaly. Musí se taky začít kultivovat, a to nejenom po stránce nástroje. Když pak přijde takové dítě do školy, tak má oproti vrstevníkům náskok. Tím roste i jeho osobnost,“ tvrdí Lapčíková.

Soukromá základní umělecká škola chce své brány otevřít, co možno nejširší veřejnosti. Školné proto zamýšlí ředitel Zdráhal udržet na krajském průměru. Konkrétní částka by tak neměla přesáhnou patnáct set korun za pololetí.

1. září 2007 výuka začne pod střechou uherskohradišťského gymnázia a soukromé základní školy Čtyřlístek, sídlící v budově někdejší vojenské správy. Zápis do Slovácké ZUŠ pro předškolní děti a žáky 1. a 2. třídy ZŠ do přípravné hudebně-pohybové výchovy, přípravné výtvarné výchovy a do pěveckého sboru pro zájemce bez omezení věku se uskuteční 12. a 14. 6. od 14 do 18 hodin na soukromé základní škole Čtyřlístek, Tyršovo náměstí 363. Doplňující zápis do tanečního oboru a ostatních oborů i pro zájemce dalších věkových kategorií se uskuteční na začátku září.