„Nový most je šikmý, má monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Založení mostu je hlubinné na železobetonových vrtaných pilotech," uvedla mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková. Na mostě byly vybudovány železobetonové římsy s ocelovým zábradlím. „Zpevněné dno pod mostem bylo v délce 17,7 metru obnoveno lomovým kamenem uloženým do betonu a doplněno o bermy, umožňující průchod drobným živočichům. Součástí stavby byla výměna konstrukčních vrstev vozovky navazující komunikace," doplnila Janečková. Celková délka úpravy komunikace včetně mostu je 70 metrů. ŘSZK za tuto přestavbu zaplatilo ze svého rozpočtu 6,2 milionu korun (vč. DPH).