Z doručených nominací, vybrala odborná komise 16 oceněných osobností. Poděkování od zástupců kraje se dostalo také Evě Solnařové. Dnes již bývalé ředitelce Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích, která byla Zlínským krajem nominována na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství.

„To, co děláte pro společnost, nelze nijak nahradit. Vy totiž mladou generaci nejen vzděláváte, ale hlavně ji připravujete na budoucnost. Jste jim příkladem, dnes a denně v nich rozdmýcháváte zájem něco v životě dokázat. Za to si zasluhujete díky a respekt celé společnosti,“ vyjádřila se s povděkem radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Poznamenala také, že ji těší, že mezi oceněnými jsou rovněž lidé, kteří se starají o chod a údržbu školy i když žáci opustí lavice a učebny.

Oceněné osobnosti:

• Mgr. Libor Basel, MBA (Střední průmyslová škola Otrokovice),

• Mgr. Ladislava Bednářová (Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín),

• Mgr. Miloslav Gajdoš (Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž),

• Libuše Herlíková (Integrovaná SŠ - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí)

• Radka Hrubošová (Základní škola a Mateřská škola Zlechov),

• Ing. Josef Jankových (Střední odborné učiliště Uherský Brod),

• Mgr. Otmara Jeřábková (1. Základní škola Holešov)

• Mgr. Věra Kvasnicová (Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín),

• Mgr. Zdeněk Moštěk (Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420),

• Ing. Josef Mrázek (VOŠ potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž),

• Ing. Miroslava Pavelková (Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí),

• Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. (Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Kunovicích),

• Mgr. Jolana Saibertová (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově),

• MgA. Jan Slavík (Základní umělecká škola Zlín),

• Mgr. Alice Stašová (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín),

• Mgr. Marek Wandrol (Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín)