Nesouhlasnou petici podepsalo podle zastupitele osadního výboru Polichna Karla Slintáka 160 z 250 obyvatel Polichna starších osmnácti let. „Vadí nám mimo jiné negativní vliv na životní prostředí v naší obci, na okolní krajinu, likvidace části pastvin i možné ohrožení vzácného motýla bourovce trnkového, který se v okolí obce vyskytuje,“ uvedl Slinták.

Zástupce investora Aleš Kodrla však má jiný názor. „Lokalita v Polichně má několik předpokladů pro instalaci fotovoltaických panelů. Je vedle stávajícího průmyslového areálu, respektive farmy živočišné výroby, a je zde možnost napojení na vysoké napětí,“ sdělil Kodrla.

Negativní vliv na okolní prostředí investor také odmítá. „Chceme zdůraznit, že v případě fotovoltaických kolektorů se nejedná o nic, co by obtěžovalo okolí – sluneční panely jsou umístněny asi do výšky dvou metrů nad terén, neprodukují ani zápach, ani hluk a nebude zde ani zvýšený provoz na příjezdu k lokalitě. Navíc zde bude zachován řídký travní porost, který je vhodný i pro zmíněného bourovce trnkového,“ míní Aleš Kodrla.

Starosta Luhačovic považuje petici za předčasnou. „Je to mnoho povyku pro nic. Zatím je potřeba pouze předběžný souhlas města, po kterém teprve může investor podniknout další kroky, jako například požádat o změnu územního plánu. Až poté věc budou posuzovat odpovědné orgány,“ řekl starosta Luhačovic František Hubáček.

K možné stavbě se podle slov místostarosty Luhačovic Romana Leblocha město staví neutrálně, protože se jedná o soukromé pozemky „Petici rozhodně vezmeme do úvahy, chceme uspořádat další informační schůzku s občany Polichna a investorem. Na názoru občanů nám záleží,“ uvedl Lebloch.

Luhačovická radnice o záměru investora již informovala zastupitele osadního výboru Polichna. Ti nejprve svolali schůzi, na které měli možnost lidé podepsat petici. V pondělí 4. května se pak uskutečnila další schůze.

„Na ni byli pozváni zástupci Polichna, Luhačovic, investora a zemědělského družstva Agro, které je v sousedství plánované stavby,“ řekl zastupitel Slinták. Podle něj však starosta ani místostarosta Luhačovic však na jednání nedorazili. „Mrzí nás, že se představitelé města ani neobtěžovali s námi osobně celou věc prodiskutovat,“ podotkl Slinták.

„O schůzi jsme se dozvěděli týž den dopoledne, takže už nebylo možné změnit tak narychlo program,“ vysvětlil místostarosta Lebloch.

Odpůrcům výstavby vadí i fakt, že v žádosti o vyjádření předběžného souhlasu s umístěním fotovoltaického zdroje v Polichně byl i závazek, že v případě realizace projektu by provozovatel městu přispíval do rozpočtu Luhačovic částkou sto tisíc korun na 1 megawatt instalovaného výkonu ročně.

Zástupci investora také nabídli občanům Polichna padesátitisícový dar pro obec přímo na schůzi. „Připadá mi to jako úplatek, nic jiného,“ myslí si Slinták.

Aleš Kodrla však celou věc vidí jinak. „Je to obvyklá praxe, bylo nám to řečeno od lidí, kteří se takovými záležitostmi zabývají už delší dobu. Nic jako úplatek to není, je to naprosto legální postup,“ uvedl Kodrla.

Investor nyní čeká, jak se vyjádří město. „Pokud získáme jeho předběžný souhlas, musíme žádat distribuční společnost, zda je vůbec volná kapacita v síti. Až potom by se případně přistoupilo ke změně územního plánu a dalším krokům. Celou tuto záležitost je proto předčasné řešit,“ uzavřel zástupce investora.