„Přípravy na umístění soch na vstupní bráně, z nichž každá váží kolem osmi set kilogramů, byly provedeny začátkem května. K cíli v té době dospěla veřejná sbírka na pořízení nových soch světců, na nichž jsme pracovali s panem Leitgebem ještě minulý pátek. Ladili jsme detaily a povrch skulptur,“ řekl sochař Vladimír Matoušek z Brna, který si přizval ke spolupráci tamního architekta Radima Horáka.

Sochy jsou podle vyjádření sochaře Matouška vytesány z nejtvrdšího pískovce, který se dá vůbec v České republice a možná i v jejím okolí koupit.

„Když pracujete s vápencem nebo karerským mramorem, tak stačí brousit nástroje jednou denně, my jsme je museli brousit téměř každou půlhodinu. Ta tvrdost toho pískovce dává záruku, že sochy budou odolné proti povětrnostním vlivům a vstup do velehradského poutního areálu budou zdobit dlouhá léta,“ potvrdil Vladimír Matoušek, který se sochařině věnuje od roku 1980.

Kunovské léto: Filharmonie Bohuslava Martinů s tanečním souborem Hradišťan v představení Kytice
Filharmonie s Hradišťanem předvedla v Kunovicích jedinečné představení

Cena soch je vyčíslena na 688 500 Kč. Sbírka na ně byla zahájena v roce 2017 a zapojilo se do ní více než 130 fyzických osob, mnoho členů Matice velehradské a dalších poutníků z Česka i zahraničí. Vznik soch podpořili také členové dalších moravských matic a farností.

„Arcibiskupství olomoucké i výbor Matice velehradské jsou vděčni všem dárcům a přátelům Velehradu, kteří vznik díla podpořili finančně a modlitbami. Chtěl bych jim za arcibiskupství a Matici velehradskou, jejímž jsem členem, ale také za jejího předsedu P. Jana Peňáze, který propagoval sochy světců, poděkovat za štědrost a modlitby, které se tomuto dílu dostaly,“ řekl koordinátor sbírky Martin Kučera z Arcibiskupství olomouckého.

Neskrýval radost, že se sochy světců Cyrila a Metoděje podařilo v poutním Velehradě instalovat v letošním roce, kdy si připomínáme 1150 let od úmrtí svatého Cyrila a od uvedení sv. Metoděje na biskupský stolec.

„Snad všichni lidé starší generace, kteří přicházejí do baziliky na Velehrad, dobře vědí, kdo byli svatí Cyril a Metoděj. Ti mladší už to možná všichni nevědí, a tak je dobře, že je sochy světců přivítají na pilířích při vstupu do církevního areálu,“ svěřil se P. Josef Čunek rektor velehradské baziliky a superior komunity Tovaryšstva Ježíšova.

Dračí lodě. Ilustrační foto.
Slovácké léto zpestří novinky v podobě dračích lodí nebo obří skluzavka