Událost je prozatím zahalená tajemstvím, kompetentní lidé se rozhodli držet slib mlčenlivosti. Z dostupných informací vyplývá, že ženu v domě či v jeho okolí atakoval někdo z příbuzných, nebo bývalý partner. „Ze soboty na neděli tam došlo k útoku, jehož výsledkem byla lehká poranění. Kolegové na tom pracují, ještě není úplně jasné, co se vlastně stalo," informovala krajská policejní mluvčí Jana Macalíková.

Incident se zdravotními následky v azylovém domě Petrklíč potvrdil uherskohradišťský místostarosta Stanislav Blaha, který působí také jako předseda správní rady této obecně prospěšné společnosti. „Ještě jsem nestačil podrobně nastudovat všechny okolnosti, případ teprve vyšetřuje policie. Osobně si myslím, že je to pro všechny nepříjemné, na druhou stranu se takové věci stávají. Nedovedu si představit, jaká bezpečnostní opatření by vedení zařízení mělo přijmout, aby mohlo podobným událostem předejít," reagoval místostarosta Blaha na dotaz, zda zaměstnanci neporušili některé bezpečnostní normy.

Podle ředitelky azylového domu Kamily Nekolové neporušil personál ani žádná z obyvatelek v inkriminované situaci vnitřní bezpečnostní pravidla ani domovní řád. „Pracovnice ví, jak mají v takto krizových okamžicích postupovat. Rozebíraly jsme si to i na následné poradě," doplnila ředitelka Nekolová.

Azylový dům Petrklíč ve Véskách zahájil svůj provoz v budově bývalé školy v roce 2006. Sedm bytových jednotek slouží ženám či matkám s dětmi, které se ocitly v tísni a prožívají nepříznivé životní období, například ztrátu bydlení, rozvod nebo domácí násilí. Poptávka po službě je obrovská, zařízení je pně obsazeno.

„Protože jsme azylovým domem, z principu vždy existuje riziko, že budeme muset řešit agresi, což se občas stává. Přímo k napadení u nás ale došlo poprvé, byl to první takto vážný případ," dodala Kamila Nekolová.