Po několika letech, kdy počet uzavřených sňatků ve Zlíně rostl, došlo v loňském roce k poklesu.

„Do knihy manželství zlínské matrikářky se v roce 2008 zapsalo celkem 414 sňatků, což je o čtyřiapadesát méně než v roce předešlém,“ sdělila mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková.

„Za loňský rok evidujeme také 245 rozvodů manželství uzavřených na území města Zlína, případně v obcích, které mají matriční úřad ve Zlíně. Rozvodovosti je v posledních letech rostoucí,“ řekla mluvčí.

Přiblížila, že v roce 2005 to bylo 219 rozvodů a v letech 2006 a 2007 po 243 rozvodech.

Vzít se mimo úřad je stále populárnější

V obřadní síni magistrátu si loni řeklo své Ano sto osmdesát párů. Více než stovka snoubenců se brala na zámku Lešná, přibližně dvacet na malenovickém hradě a po jednom páru v nemocnici a na Obecním úřadě v Březnici.

„Stále větší zájem je také o manželství uzavřená na jiném místě, například v Baťově vile, v prostorách mradorapu nebo na louce. V roce 2008 tuto možnost využilo téměř dvacet párů,“ podotkla Masaříková.

Z celkového počtu uzavřených manželství bylo prý pouze necelých sedmnáct procent sňatků církevních a ve dvaadvaceti případech byl alespoň jeden z novomanželů cizinec.

Podobný trend, více rozvodů a méně sňatků, zaznamenali také na radnici v Otrokovicích.

„Manželství uzavřelo vloni 137 párů, tedy o pět méně než před dvěmi lety. Rozvodů naopak přibylo, vloni jich bylo sedmdesát osm,“ upřesnil mluvčí Milan Plesar.

Na Valašsku se berou více v kostele

Stejná tendence se projevila i ve Valašských Kloboukách.

„Zájem o sňatky se v loňském roce výrazně snížil. Zatímco v roce 2005 do manželství vstoupilo pětašedesát párů, loni jen třicet osm,“ komentovala stav vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel Eliška Olšáková.

Na rozdíl od krajského města pouze jedenáct dvojic zvolilo ke sňatku civilní obřad, zbývající snoubenci uzavřeli církevní svátost manželství.

Protiváhu ve statistice matriky představuje ve Valašských Kloboukách pětadvacet rozvedených párů v loňském roce. Za dva roky se tam zvýšil celkem o pět.

„Jedná se především o rozvody mladých manželů a stejnou měrou i párů, které spolu žijí dvacet a více let,“ přiblížila Olšáková.
Svazky stvrzují i gayové a lesbičky

Co se registrovaných partnerství týče, jediným možným místem ve Zlínském kraji, kde si mohou osoby stejného pohlaví říci své Ano, je zlínská radnice.

V roce 2008 této možnosti využily dvě dvojice, z čehož jeden pár byly ženy, jeden muži. V předcházejícím roce se jednalo rovněž o dva páry, v roce 2006 potom o sedm párů.

Jedno registrované partnerství uzavřené v roce 2007 v témže roce zaniklo.

Mladí nepotřebují vztah posvětit

Příčina trendu sňatků a rozvodosti spočívá podle zlínské psycholožky Lenky Rezkové v celospolečenské změně. Mladí lidé prý zdůvodňují stále častější volné soužití tím, že nepotřebují svůj vztah posvětit papírem.

„Nevidí v manželství takový smysl, jako generace jejich rodičů a prarodičů. Už ani společnost se na ně nedívá skrz prsty, jak by tomu bylo dříve,“ vysvětlila Rezková, která je současně ředitelkou Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně.

Stejně tak není v dnešní době podle ní jakoby odsouzen společností člověk, který se rozvede.

„Navíc, lidé nejsou tak trpěliví a běžné krize brzy vzdávají. V minulosti bylo také více věřících, což s menším počtem rozvodů souviselo,“ doplnila Rezková.

Podle zlínského psychologa Michala Perničky je důvod také v neschopnosti lidí respektovat odlišnost partnera.

„Pokud vynechám patologické jevy jako agresivita, žárlivost či závislost, důvodem číslo jedna je snaha neustále předělávat partnera k obrazu svému. To vede nutně ke konfliktům,“ objasnil Pernička.

V loňském roce se vdala například devětadvacetiletá Šárka Skopalová ze Zlína.

„Asi jsem romantička, ale chtěla jsem mít trochu i jistotu,“ zdůvodnila. Je si prý dobře vědoma toho, že v případě rozvodu nastanou problémy s dělením majetku. Ale ty se mohou podle ní objevit i tehdy, když spolu pár žije například deset let.