Při pietě nechyběli přátelé či známí zavražděných, včetně vedení města v čele se starostou Ferdinandem Kubáníkem a jeho předchůdcem, současným senátorem Patrikem Kunčarem. K památníku před místem masakru dorazil také Václav Slíva, jenž tam před pěti lety přišel o svého švagra Václava Jančaříka ze Šumic.

„Jezdíval k nám, pomáhal mi na baráku, roky jsme spolu dělali. Neštěstí ale nechodí po horách. Pravidelně se tady parta důchodců setkávala. Poseděli, popovídali. Oficiálně mně to, že je Václav mezi oběťmi, přišla říct psycholožka a policejní důstojník. Bylo to ten den večer, já už jsem s tím ale počítal. Před týdnem za něj byla v Šumicích v kostele sloužena mše svatá, tak jako každý rok v tomto čase. Pořád to bolí, ale nelze donekonečna truchlit, to je život,“ svěřil se Deníku po pietě Václav Slíva se slzami v očích.

Podobně událost vnímá někdejší uherskobrodský starosta Patrik Kunčar, jenž byl v roce 2015 v čele tamní radnice.

„Myslel jsem si, že těch pět roků bude dost dlouhá doba na to, abych na spoustu věcí zapomněl, nebo je alespoň vytěsnil z hlavy. Po nedávné střelbě v Ostravě mě však překvapilo, jak mi ty vzpomínky bleskurychle naběhly zpátky. Právě proto, že ta podobnost s Uherským Brodem byla výrazná. Z toho je patrné, nakolik hluboko mám v podvědomí tu naši brodskou tragédii vrytou,“ zmiňuje Patrik Kunčar. Přiznává však i to, nakolik je rád, že si tehdy po schůzce s ministrem vnitra a policejním prezidentem vzájemně vyjasnili, co je třeba v rámci bezpečnostní prevence udělat do budoucna.

„Nutno přiznat, že se věci poměrně rychle podařily uvést do života, ať už šlo o prvosledové policejní hlídky, které se od té doby už párkrát při různých podezřeních osvědčily, či o možnost zabavit dotyčnému zbraň a teprve pak jej nechat dokazovat jeho způsobilost zbraň držet,“ poznamenává Patrik Kunčar.

Ten si rovněž zřetelně vybavuje, jak těsně on sám unikl střelcovu řádění.

„Vidím to jako dnes, kdy jsme s kolegy mířili na oběd a na schodech do restaurace v Domě Kultury nás míjel odcházející Zdeněk Kovář s taškou v ruce. V daný okamžik si člověk ty souvislosti neuvědomí, ale s odstupem času jsme si s místostarosty dali skleničku na to, že se nám ten smrtonoš vyhnul, že jsme to přežili a že nám tak svým způsobem byla dána další šance na život,“ dodává Patrik Kunčar závěrem.

Při tragické střelbě v restauraci Družba v Uherském Brodě 24. února 2015 postřílel 63letý Zdeněk Kovář sedm mužů a jednu ženu. Poté zbraň obrátil proti sobě a zastřelil se.

Restaurace Družba byla poté zrušena, objekt prodán a přestavěn. Zatímco v přízemí už fungují nové obchody, z místa tragédie budou kanceláře. Rok po tragédii radnice vybudovala před budovou pietní místo, jako připomínku osmi životů, jenž tam vyhasly rukou vraha.