O slavnostní zahájení se postarají zástupci Slováckého divadla. Na programu bude i pantomima a přednesení zprávy o činnosti Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Uherském Hradišti.

Přednášku na téma kochleární implantáty, kostní sluchadla a vyšetřování kojenců přednese lékařka Dana Popelářová.

Se svými tematickými poznatky vystoupí i další hosté z řad odborné veřejnosti. Tlumočnický překlad do znakového jazyka poskytnou Vlasta Bartošíková a Renata Štáková. V závěru den pro sluchově postižené zpestří program folklorní soubor Hradišťánek.

V předsálí budou odborníci v době akce poskytovat poradenství pro sluchově postižené s prezentací kompenzačních pomůcek.