„Cílem prvního poznávacího setkání byla především výměna zkušeností s rozvíjením spolupráce na úrovni měst a obcí a navázání kontaktů s novými partnery za účelem možné spolupráce při přípravě a realizaci společných projektů,“ poznamenal místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský.

Celkem třiatřicet představitelů obcí v prvním dni svého pobytu navštívilo buchlovický zámek s galerií vín v zámeckém sklepě. Muzeem Podhradí Buchlovice, na něž byly získány peníze z velké části z evropských fondů, je provedl Miloslav Hrdý, centrem městyse starosta Jiří Černý a Muzeem Tupeské keramiky pak starosta Oldřich Vávra se správcem tamních sbírek Jiřím Kalabisem.

Páteční program vyplnila návštěva baziliky na Velehradě s varhaním koncertem a prohlídka moderní budovy velehradské základní školy, kterou představil její ředitel Radomír Válek. Nakonec si hosté prošli archeoskanzen na Modré, kde je provedl starosta Miroslav Kovařík.

Bořek Žižlavský