„Možná se někomu bude zdát, že muzeum v přírodě je sezónní, spíš letní záležitost. A ta obyčejová tradice spojená s koncem hospodářského roku, s adventním a vánočním obdobím je také velmi zajímavá a bohatá,“ vypráví ředitel společnosti Park Rochus Jan Blahůšek.

Protože v prosinci, v adventním a předvánočním čase, by měl být kulturní magnet ve skanzenu Rochus ještě silnější. V programu Radostná novina, veselme se…, představila obecně prospěšná společnost Parku Rochus tradiční lidovou kulturu v období od Štědrého dne až ke svátku Tří králů.

Tradiční Vánoce ve Vlčnově: nechyběly Lucky, Mikulášova družina ani koledníci; prosinec 2023
Tradiční Vánoce ve Vlčnově: nechyběly Lucky, Mikulášova družina ani koledníci

Lidé se mohli na Rochusu seznámit s předvánočním časem na vesnici, Spatřili množství zajímavých magických praktik, výrobu vánočních ozdob, tříkrálovou, ale také štěpánskou obchůzku, nebo tajemnou a magickou bytost, takzvanou Šprechtu, jejíž se už třetím rokem zhostila na Rochusu Aneta Holomčíková.

„Kořeny strašidelných obchůzek Šprechty sahají až do středověku. Její strašidelné obchůzky souvisely s obdobím adventu. Šprechta od Štědrého večera obcházela stavení a hlídala, jestli se lidé postí. V rukou nosila atributy, jakými byl ostrý nůž, vrták a hrachovina,“ listuje v historických knihách ředitel společnosti Parku Rochus Jan Blahůšek. Když lidé půst odmítali dodržet, vyhrožovala jim Šprechta, že jim vrtákem rozpáře břicho a dá do něj hrachovinu.

Hradištěm se rozléhaly koledy. Rytmus udával pěvecký sbor ZUŠ Slovácko
Hradištěm se rozléhaly koledy. Rytmus udával pěvecký sbor ZUŠ Slovácko

„Kromě zmíněné Šprechty nechyběla na Rochusu ani štěpánská a tříkrálová obchůzka. Společně si zpěváci a zpěvačky zapěli známé i méně známé koledy. Dětem jsme připravili dílničku, ve které si mohly nazdobit perníčky, vyrobit ozdoby na stromeček či krmítka pro ptáčky,“ svěřila smělé plány organizátorů akce Hana Maděričová.

Lidé se mohli v usedlosti z Tučap na Rochusu těšit z přípravy velkého štěpánského koláče, který před jejich zraky tvořila Stanislava Stašková Velecká. V rukou Eriky Snopkové přicházely na svět nejrůznější figurky z kukuřičného šustí, které je naučila tvořit její maminka, Františka Snopková,

„Nejdříve maminka vyráběla figurky podle předlohy ÚLUV, ale pak si začala figurky vymýšlet sama. Náměty pro své stále nové originální postavičky hledala ve starých ilustrovaných kalendářích, knížkách nebo na starých fotografiích.

V roce 2006 byla mamince udělena Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby ve specifickém oboru práce s přírodním materiálem, kukuřičným šustím,“ prozradila Erika Snopková, dcera její maminky Františky Snopkové.

Dvoudenní Ježíškova dílna Šikuly byla plná zážitků
Dvoudenní Ježíškova dílna Šikuly byla plná zážitků

V usedlosti z Tučap mohli dospělí i děti ochutnat linecké cukroví, které pekly naše babičky, výborné zelíčko pana Vaculíka a nechyběl ani Medkův svařák na zahřátí.

Neodmyslitelnou součástí Vánoc byly tradiční vánoční oplatky, které ženy pekly na sporáku, a to ve formě v boršické usedlosti. Návštěvníci, zejména z řad dětí, si oplatky namazali medem a při jejich pojídání se olizovali až za ušima.

Staroměstský předvánoční jarmark byl plný písniček a pohody.
Staroměstský předvánoční jarmark byl plný písniček a pohody

Týden před Štědrým dnem, od 16. prosince do Štědrého dne, představili návštěvníkům akci Radostná novina, radujme se… „Lidem jsme představili tradiční lidovou kulturu v období od Štědrého dne až ke svátku Tří králů.

Lidé se se zájmem nakoukli, jak se odlévá olovo, jak vypadala dříve štědrovečerní tabule, nad níž visel od stropu chalupy vánoční stromek špicí ke stolu.

Ve stodole mohli návštěvníci obdivovat práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, ve kterých ztvárnili různými technikami svůj pohled na Vánoce.

Na druhý svátek vánoční, a to 26. prosince od 14.00 do 16.30 hodin zve Park Rochus již pojedenácté na tradiční Štěpánské koledování ve stodole s hudeckou sestavou cimbálové muziky Burčáci.