Zatímco v čele té mařatické kráčeli stárek a stárka Štěpán Vaculík a Monika Chvilíčková, v Jarošově stárkovali Adam Pleva s Monikou Mikoškovou.

Povolení k pořádání hodů s právem nakonec oběma chasám osobně udělil starosta Uherského Hradiště Stanistav Blaha.

Klub Mír po pandemii přijeli oživit rakouští Pungent Stench.
Mír a metal! Rakouští Pungent Stench to rozbalili v Uherském Hradišti

Sobotní večer vyvrcholil v obou případech hodovou zábavou. V mařatickém kulturním domě vyhrávaly dechová hudba Boršičanka s cimbálovou muzikou Ohnica a jarošovským vyhrávaly k tanci a poslechu dechová hudba Šarovec a cimbálová muzika Včelaran.