V celém Zlínském kraji plánují vodohospodáři výstavbu hrází a poldrů za téměř sedm miliard korun. Velké projekty jsou situovány také do některých měst hradišťského okresu, kde by celkové investice měly přesáhnout částku 500 milionů korun.

Bojí se vody i sucha

„Nádrže bychom chtěli vystavět pod Svatým Jánem, což je lokalita na pomezí boršického a stříbrnického katastru. Měly by hlavně sloužit k zadržování vody v jarních měsících, aby všechna neodcházela z krajiny. Tím bychom omezili riziko sucha, které může obec v letních měsících ohrožovat," vysvětlil starosta Boršic Roman Jílek.

Počasí je v posledních letech nevyzpytatelné, vedle záplav nově hrozí i extrémní sucha. Na to myslí i v Uherském Hradišti, kde se již do výstavby hrází výrazně investovalo před třemi lety.

„Pro snížení ohrožení při povodni byly postaveny protipovodňové hráze a zdi. Do budoucna se však předpokládá zvyšující se riziko extrémního sucha," potvrdil mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma.

Na první etapu protipovodňové ochrany Starého Města a části Uherského Hradiště by tak měla navázat další. Práce čekají také Kunovice a Uherský Brod.

V Kunovicích zahájí práce na sklonku roku 2017

„Druhá etapa protipovodňové ochrany doplní hrázový systém a zajistí bezpečné převádění odlehčených průtoků. Ve fázi projektové přípravy jsou opatření v Uherském Brodě, která budou řešit zástavbu centrální části města na pravém břehu Olšavy. Výstavba je plánovaná také u Kunovic," řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Opatření činěná na řece Olšavě jsou součástí dlouhého procesu, na jehož začátku stály rozsáhlé povodně v roce 2010. „Kunovice začaly řešit rizika spojená s vodním tokem ihned po posledních velkých záplavách. Vzhledem k velikosti byla příprava podkladů časově náročná, v současnosti už máme vykoupeno okolo šedesáti pozemků a doufáme, že na přelomu let 2017 a 2018 budou zahájeny práce," konstatoval místostarosta Kunovic Pavel Vardan.

Jeho slova potvrdil mluvčí Povodí Moravy. „V Brodě a Kunovicích bychom chtěli letos usilovat o vydání stavebního povolení. Stavba by v tom případě byla zahájena v roce 2017," upřesnil Petr Chmelař.

Některé obce spíše řeší problém nedostatku vody

V jednotlivých případech se počítá s výdaji překračujícími 100 milionů korun. Na financování se budou podílet jak obce s Povodím Moravy, tak především dotace Ministerstva zemědělství. „Počítáme, že z pětaosmdesáti procent budou vodohospodářská opatření hrazena dotačně, zbylých patnáct procent pak bude rozděleno mezi chráněné subjekty a nás," dodal mluvčí Povodí Moravy.

Ne každou obec nicméně extrémní klimatické změny trápí. V okolí Modré a Velehradu se za posledních 20 let vybudovala kaskáda rybníků a nádrží, které dlouhodobě mají řešit období sucha či povodní. „Rezervy samozřejmě máme, zvláště pokud by se vyskytly lokální vydatné srážky. Nicméně koncepčně na protipovodňových opatřeních pracujeme dlouhodobě a z tohoto hlediska jsme proti normálním záplavám stejně jako suchům vybaveni," poznamenal starosta Modré Miroslav Kovařík.