„V současné době je v našem okrese chroust maďalový i obecný vzácný. Tu a tam se nějaký brouk nebo larva vyskytnou, ale škody na ovocných stromech ani v ovocných školkách hlášeny nemáme. Přestože v sousedním okrese zaznamenali jeho masový výskyt, na Hradišťsku by letos hrozit neměl. Nás naopak trápí vrchol náletu obaleče švestkového a na slivoních zvýšený výskyt mšic a svilušek. Proti nim a obaleči se lze bránit chemickým ošetřením,“ prozradil Josef Pavliš, jednatel Českého zahrádkářského svazu, územního sdružení Uherské Hradiště. Na přemnožení chroustů, na ploše osmi tisíc hektarů lesních porostů mezi Bzencem, Vracovem a Ratíškovicemi, si postěžoval vedoucí Lesní správy Strážnice Bohumil Pipal, který situaci hodnotil spolu s vedoucím Lesní správy Buchlovice Zdeňkem Zálešákem.

„Pro naši správu není nejhorším škůdcem kůrovec nebo klikoroh, ale v posledních dvaceti letech právě chroust maďalový. Vyskytuje se na lesních stanovištích, kde jsou písčité půdy. Největší škody nepůsobí dospělý brouk, který ožírá listy, ale ponravy. Ty škodí na kořenech jehličnanů a listnáčů. Vloni a předloni nám larvy chrousta maďalového zničily 86 hektarů mladých lesních porostů,“ posteskl si Pipal. Oba lesáci se shodli na tom, že chrousti by už letos region v masivní míře napadnout neměli. „Při pochůzkách lesem jsem nezjistil větší výskyt chrousta, ani od revírníků zprávy nemám,“ konstatoval Zálešák.