Tvrdí to předsedkyně jedenáctičlenné okresní odborné rady mládeže (OORM) Naděžda Dyčková, která se práci s hasičskou mládeží věnuje čtvrt století.

Třiapůltisícovou členskou základnu sedmdesáti osmi sborů dobrovolných hasičů v okrese tvoří zhruba sedmnáct procent mladých ve věku od šesti do 18 let. Proto tu dobrovolní hasiči disponují stabilizovaným a početným kádrem vedoucích a instruktorů, kteří mají na starosti kolektivy mladých hasičů.

„Velmi často mluvíme o generačních problémech, jimiž některé ze sedmdesáti osmi sborů dobrovolných hasičů (SDH) procházejí. Pokud tomuto chceme předejít, musíme si vychovávat své nástupce již od útlého věku. Proto naši členové, pracující s mládeží, mají nepopiratelné místo v našich řadách a za podpory dosahují velmi dobrých výsledků, o čemž svědčí nejen nárůst kolektivů mladých hasičů, ale i výsledky na nejrůznějších soutěžích,“ prozradila Dyčková. Mladí hasiči jsou podle ní sice ve věku od šesti do osmnácti let, ale v posledních letech se začíná pracovat i s dětmi předškolního věku.

Nadšení a verva, s jakou tyto děti hasiččinu dělají, je prostě úžasná. Věříme, že si cestu do mateřských škol najde více sborů z našeho okresu. V něm byl v tomto směru první vlaštovkou SDH Mistřice,“ upřesnila Dyčková. Práce s mladou generací se dobrovolným hasičům na Slovácku daří. Mládež pracuje podle celoroční hry Plamen, která kopíruje školní rok. Je rozdělena do dvou částí. Na podzimní branný závod požárnické všestrannosti a na jarní okresní kolo v požárnětechnických disciplínách. Hra Plamen je už několik let zahajována tradičním pochodem slováckým krajem. Loni pozvala rada jeho účastníky na Salaš, odkud si vyšlápli na Brdo a Vlčák.

„Při všem, co bylo v práci s mládeží ve sborech dobrovolných hasičů našeho okresu vykonáno, by však bylo chybou uspokojit se s dosaženým stavem a neusilovat o další zvyšování kvality. Plynulá návaznost procesu výchovy dětí a dorostu, zdůrazněná členstvím v našich sborech, je nejdůležitějším úkolem, na který v současné době soustřeďujeme právem pozornost. Hledání nových, přitažlivějších forem práce na tomto úseku je proto nejen potřebou, ale i nutností,“ naznačila Dyčková.