„Na Modré a v Tupesích letos roznášeli po domech skauti betlémský plamínek už po čtyřiatřicáté, na Velehradě to bylo o nějaký rok méně,“ uvedl vůdce skautského střediska Modrá a starosta tamní obce Miroslav Kovářík.

Jako první v rámci střediska potěšili v sobotu své spoluobčany betlémským světlem skauti z Tupes. Třicet minut po deváté hodině čtvrté prosincové soboty se sešlo u své klubovny 38 skautů a skautek s lampičkami, aby si do nich přenesli plamínek betlémského světla, které plápolalo před jedním z oltáříků baziliky.

Poryvu větru neodolal a skácel se k zemi krajský vítěz ankety nejkrásnější vánoční strom v Uherském Ostrohu
Uherský Ostroh je bez vánočního stromu. Šampiona celého kraje složil poryv větru

Díky velehradských, modranských a tupeských skautů a skautek zahořelo světélko z Betléma v celé řadě domů. „Roznášení světla po dědině mě už několik let naplňuje radostí a hrdostí, a to zvlášť, pokud se jej podaří donést lidem do bezpečí jejich domovů,“ svěřil se Miloslav Kovářík, jemuž souhlasně přikyvovali další skauti i občané.

Někteří bez okolků přiznali, že jim vítr některou ze svíček v lampičce pohasnul. „Když se tak náhodou stalo, museli jsme si plamínek připálit od svého kamaráda, nebo v domě, do nějž jsme ho už přinesli a tam svítil,“ svěřili se skauti.

Boršická knihovnice nabídla ve Vánočních dílničkách adventní inspiraci
Boršická knihovnice nabídla ve Vánočních dílničkách adventní inspiraci

„Předávání poselství světla z Betléma nespojujeme s žádnou charitativní akcí. Skauti nebrali od lidí žádné sladkosti ani peníze. Oni oživovali světlo v sobě a prožívali příjemný předvánoční den s betlémským plamínkem,“ svěřil se vůdce Skautského střediska Modrá Miroslav Kovářík.

V sobotu dopoledne za poměrně příznivého počasí roznášelo betlémské světlo v Tupesích na 40 skautů, za odpoledního sněžení po Modré 60 skautů a po bohoslužbě slova P. Josefa Čunka SJ si vyšláplo z baziliky se zažehnutými plaménky lampiček 34 dětí a mladých Velehraďanů.

Velehradští skauti si 23. prosince odpoledne zamířili zapálit svíčky ve svých lucerničkách do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Tradiční Vánoce ve Vlčnově: nechyběly Lucky, Mikulášova družina ani koledníci; prosinec 2023
Tradiční Vánoce ve Vlčnově: nechyběly Lucky, Mikulášova družina ani koledníci

„Těší mě, že děti roznášejí betlémské světlo, což je krásná a dlouholetá tradice, která nám chce ukázat, že Kristus se narodil jako Světlo světa. Ten, kdo ho přináší, tak to světlo může naplnit jeho srdce. Je to světlo pokoje, naděje pravdy a skutečného míru na tomto světě,“ řekl P. Josef Čunek.

Dodal, že je velice krásné, že děti se nezalekly toho nepříznivého počasí, vytrvalého sněžení a vůbec jim to nevadilo. Šly ulicemi dědin a navštívily s betlémským světlem domácnosti, což to od těch dětí bylo velice krásné.

Páter Čunek připomenul slova Ježíše Krista z Písma svatého: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A tak Betlémské světlo dnes roznášíme po domech proto, aby lidé měli světlo nejen na svých svíčkách, ale aby měli světlo radosti nejen z toho, že je krásné kolem nás. Ale také, aby měli světlo naděje, lásky a pokoje ve svých rodinách,“ promlouval P. Čunek ke skautům.

Vánoční benefice v Brodě podpořila rodiny postižených chlapců Aleše Šopíka a Jirku Hodulíka
Vánoční benefice v Brodě podpořila rodiny postižených chlapců Aleše a Jirky

Starosta Modré při roznášení posvátného plamínku doprovázel mladé skauty při zpívání koled, ale také potřásl spoluobčanům rukou, popřál jim hezké prožití svátků vánočních a pozval je na živý betlém, který se rok co rok odvíjí na prostranství pod kapličkou v centru obce na Hod Boží vánoční.

„Betlémské světlo spojuje na své dlouhé cestě mnoho národů a náboženství. Vždyť touha po míru spojuje všechny, byť se často jeví jako křehká a nedosažitelná. K dosažení mírového soužití je zapotřebí tolerance, otevřenost a odvaha k sobě navzájem,“ poodhalil zákulisí akce vůdce Skautského střediska Modrá Miroslav Kovářík.