Protože deštivé počasí nedovolilo uskutečnit soutěž ve Smetanových sadech, došlo na takzvanou mokrou variantu. Mladí zdravotníci se i s rozhodčími přesunuli do Slovácké búdy. Soutěžící čekala prověrka z teoretických i praktických znalostí první pomoci, dopravy postižených, obvazové techniky, poznávání léčivých rostlin a ze znalostí o Červeném kříži.

Některé děti zaskočilo stanoviště, na němž měly poskytnout první pomoc svému spolužákovi, který se zranil při pádu z kola. Také umělé dýchání na umělé figuríně některým činilo potíže.

„I přes nedostatky prokázali chlapci a děvčata, že jsou na soutěž dobře připraveni. Přesvědčili, že jsou schopni poskytnout první pomoc mnohdy lépe než dospělý člověk. Děti jednají většinou bez zábran a jsou schopny život zraněného zachránit,“ prohlásila Věra Mojžíšová, rozhodčí a instruktorka Červeného kříže první pomoci.

V kategorii mladších žáků patřila první dvě místa hlídkám ze ZŠ Sportovní Uherské Hradiště. V kategorii starších školáků zvítězila druhá hlídka z Vlčnova. „Daleko důležitější než body a vítězství je ta skutečnost, že kluci a děvčata, kteří se soutěže zúčastnili, si budou vědět rady v situaci, kdy se zraní jejich kamarád nebo docela neznámý člověk na ulici,“ konstatovala po soutěži Marie Jedovnická, členka ústředního výboru Červeného kříže.