„Do této soutěže jsme se v letošním roce přihlásili poprvé a rovnou byli vybrání mezi tři vítězné projekty v Muzejní kategorii. Konečné umístění na první příčce nás nesmírně potěšilo. Vnímáme to s celým realizačním týmem, který se na této akci podílel a nadále podílí například formou edukačních programů, jako obrovské uznání našeho dlouholetého snažení. O to více nás těší, že pohled odborný se potkává s kladným návštěvnickým hodnocením nových expozic právě v nové přístavbě Památníku Velké Moravy, Cyrilometodějském centru. Velký bodem byla také revitalizace tří archeologických lokalit, díky kterým můžeme naši minulost poznat ještě hlouběji a ocitnout se přímo na místech spojených s Velkomoravskou říší,“ připomněl ředitel Slováckého muzea a člen realizačního týmu tohoto projektu Ivo Frolec.

Závod Hamé Babice spustil projekt na úsporu vody - ročně jí při výrobě Májky ušetří až 300 milionů litrů. Manažer projektu Tomáš Proksa
Závod Hamé Babice ročně ušetří při výrobě Májky ušetří až 300 milionů litrů vody

Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie - Zlatý mamut, je udělována od roku 2018 ve třech kategoriích. Ocenění je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR – Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

"Myšlenka udělování této ceny vznikla při příležitosti oslav 90. narozenin mamuta v Anthroposu, který byl díky úsilí Karla Absolona roku 1928 vytvořen pro Výstavu soudobé kultury, která se konala na nově zbudovaném výstavišti v Brně," doplnila mluvčí Slováckého muzea Petra Bubeníková.