Jedná se o analýzu erotických a sexuálních momentů v každodenním a svátečním životě lidových vrstev, v materiální a duchovní kultuře, ale také ve způsobech chování.

„Tato problematika byla v minulosti tabuizována a předmětem hlubšího odborného zájmu začala být až od poloviny 20. století,“ uvedl Petr Číhal, etnograf Slováckého muzea.

Publikace je rozdělena do pěti tematických okruhů. „První představuje erotiku v rodinných obyčejích a každodenní realitě, další oddíly přibližují erotiku a magii, erotiku ve výročních obyčejích, erotiku v lidovém umění na příkladu muzejních sbírek a erotické motivy v lidové písni,“ přiblížil Petr Číhal.

Dodal, že hodnota publikace spočívá především v její pramenné základně a stává se tak přínosem jak pro etnografii, tak pro mezioborová studia.

Podle jeho slov je určena nejen odborné, ale také laické veřejnosti. Zájemci si ji mohou zakoupit v budovách Slováckého muzea v Uherském Hradišti nebo v e-shopu na muzejních internetových stránkách. (poh)

Hra Platonov - Ztratil Hospodin trpělivost? ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
Největší z pierotů: Odbornou porotu zaujali Šulaj a Novotná v Platonovovi