„Vážíme si lidí, kteří nalezené předměty, o nichž předpokládají, že mají historickou hodnotu, přinesou do muzea. Laik nedovede vyčíst z předmětu tolik informací jako odborník, a tak tito nadšenci přispívají k poznání minulosti,“ uvedl Miroslav Vaškových, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea.
Tato slova patří i nálezcům uvedených předmětů. Část mamutího klu a stoličku téhož poskytl muzeu Pavel Jelének z Hluku, raně středověký sax pochází z Boršic u Blatnice.

Oba předměty projdou kompletní konzervací. „Oba nálezy se nejdříve očistí. Mamutí stolička pak bude napuštěna umělou pryskyřicí, říká se tomu petrifikace, povrchově chránit budeme i mečík,“ říká vedoucí konzervátorského oddělení Vít Mynář.

Jiří Jilík