Celá akce proběhne formou odpoledního bazaru darovaných věcí. Předměty určené k prodeji (kromě oblečení) mohou lidé přinést v sobotu 3. prosince od 8.00 hod. do 16 hod. do sídla nehudebních oborů uherskohradišťské ZUŠ na Tyršově náměstí. 4. prosince je pak herci Slováckého divadla a speciální hosté budou od 13.00 hod. do 19.00 hod. prodávat ve foyeru divadla. Během prodeje vystoupí Dětský folklorní soubor Hradišťánek a CM Husličky a písničky.

Na charitativní prodej naváže od 19.00 hod. koncert na jevišti divadla, kde se představí jak herci Slováckého divadla, tak i speciální hosté, jako například taneční soubor Hradišťan, Stanislav Gabriel a RabiGabi, finalista SuperStar Štěpán Urban, Kristýna Daňhelová a další. Večerem bude provázet moderátor a herec David Vacke. Vstupenky v hodnotě 200 Kč můžete zakoupit již nyní v pokladně Slováckého divadla nebo online na webu divadla.

Irena Černíčková: Letos pomůžeme seniorům

Paní Černíčková, co vás přivedlo na nápad pořádat charitativní bazary?

Prvním momentem pro mě byla spoluúčast (jako klavíristky) na Bazaru v mokré čtvrti, který dlouhá léta v Praze pořádaly Táňa Vilhelmová a Aňa Geislerová. Princip, který realizujeme v současnosti ve Slováckém divadle, je touto akcí výrazně inspirovaný. Obecně mám za to, že tam, kde se koncentruje větší množství lidí, je obrovský potenciál k tomu, aby se pomáhalo. Vždy jsou lidé, kteří chtějí někomu ulehčit nějakou tíživou situaci a vždy jsou lidé, kteří v takovéto těžké situaci jsou. Tato fakta se nemění. Jde jen o to obě tyto skupiny co nejpřirozeněji propojit, a mám dojem, že ve Slováckém divadle se to velmi daří.

Dobročinný bazar ve spolupráci se Slováckým divadlem pořádáte již potřetí. Chystáte nějakou změnu oproti předešlým ročníkům?

Celkové organizační schéma zůstává naprosto stejné, jako v minulých ročnících. Mění se pouze to, komu budeme pomáhat a samozřejmě jsem i jemně obměnila dramaturgii večerního koncertu.

Jakým způsobem se může kdokoliv zapojit?

Těch možností je hned několik. Lidé nám mohou den před bazárkem přinést cokoliv, co jsou ochotni postrádat a myslí si, že by to mohlo potěšit i někoho dalšího. Přijímáme všechny dary kromě oblečení. Dále mohou lidé akci podpořit tím, že si 4. prosince odpoledne přijdou na bazárek něco koupit. Ve foyer divadla budou herci prodávat den před tím vybrané dárečky a podotýkám, že nic neceníme – cenu si určuje kupující. Báze dobrovolnosti je zde opravdu všudypřítomná.

Pro koho je výtěžek akce určen?

V letošním roce jsme se rozhodli finanční výtěžek věnovat do oblasti zdravotně handicapovaných seniorů, kteří jsou již odkázáni na zdravotnickou péči. Konkrétně penízky poputují do pečovatelských zařízení pro seniory v Boršicích a Hluku. To ovšem není vše. Ráda bych zdůraznila, že všechny věci, které neprodáme, si druhý den přebírá Charita Uherské Hradiště, jejíž pracovníci rozdělí všechny dary do nejrůznějších zařízení, která tato instituce spravuje. Každá darovaná věc si tedy najde své místo, kde někomu pomůže nebo udělá radost.

Na koho se můžou návštěvníci těšit?

Na většinu hereckého souboru v roli prodávajících. Pro ještě krásnější atmosféru nám pak přijdou na odpolední bazárek zahrát, zazpívat a zatančit děti z folklorního souboru Hradišťánek.

I tentokrát bude součástí Dobročinného bazaru koncert. Co o něm můžete prozradit?

Opět jsem pozvala své přátelé z hudebního, tanečního i hereckého světa, kteří jsou s Hradištěm srostlí a kteří divákům chystají nádhernou mozaiku nejrůznějších kousků umění (např. taneční soubor Hradišťan, Rabi Gabi, Štěpán Urban, Kristýna Daňhelová, Peťa Gablas, Jirka Pospíchal, Kuba Tomala a Viva la Musica, dětský folklorní soubor Hradišťánek, David Macháček, Jarmila Krystoňová či má maličkost).

Letos jste obdržela Cenu Ď za svou charitativní aktivitu. Co to pro vás znamená?

Ta cena je velmi důležitá již ze své podstaty - mám tím na mysli to, že je skvělé, že se kolegium již šestnáct let schází, aby zhodnotilo všechny nominace (letos jich bylo něco přes 300) a jasně tím dává signál, že se v naší zemi nezištné dobro registruje a podporuje. Proto je důležité, aby tento vzkaz a poděkování dostali všichni, kteří se na Bazaru podíleli a pomohli mi mou myšlenku dobrého skutku přeměnit v realitu. Pro mě osobně je to další z mnoha impulsů, proč takové akce pořádám, protože, ač již vím, že osobní a vnitřní motivace je ta nejpodstatnější, takovýmto oceněním se chuť do další pomoci ještě umocňuje. (kaj)

Kdo je Irena ČerníčkováPochází z Uherského Hradiště, kde mnoho let působila na Základní umělecké škole. Poslední tři roky však žije v Praze, kde působí jako pianistka, klavírní pedagožka a hudební kritička. Donedávna byl její profesní život spjat i s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde tři roky vedla výuku klavíru a současně si dělala doktorát. Ačkoliv je již pracovně zakotvena v Praze, s Olomoucí a Uherským Hradištěm ji stále pojí nejrůznější hudebně-organizační činnost. Tento rok získala Cenu Ď za charitativní aktivitu.