Svárov si je nejblíže s vedlejší vesnicí Zlámancem. Tam také jezdí svárovské děti do mateřské školky, na základní školu pak do Březolup. Společnou však mají i událost, kterou vesnice organizují již čtvrtým rokem.

Jedná se o fotbalový turnaj o pohár starostů Svárova a Zlámance, který se pořádá vždy během léta buď na svárovském nebo zlámaneckém hřišti. V minulosti proti sobě hráli žáci, muži a staří páni obou vesnic. V současnosti už se turnaj obchází bez žáků, jelikož ve vesnicích není dostatek dětí, které by se chtěly fotbalové soutěže účastnit.

To však není jediná akce, která je ve Svárově zažitá. Vedení obce spolu se spolkem myslivců tradičně připravuje dětský den, který se pravidelně koná na svátek dětí v červnu. Velkou slávou jsou zde také slovácké hody s krojovaným průvodem či vánoční besídka se slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

„Tím, že je nás tu opravdu málo, probíhají všechny obecní akce v rodinném duchu a to je na tom to speciální. Věřím, že se už všichni nemůžou dočkat, až budeme moct společenský život v obci zase na plno obnovit,“ říká starosta Radek Ondra.

Zajímavostí, na kterou jsou tamní obyvatelé pyšní a mohou být právem, jelikož si ji vybudovali svépomocí, je modlitební místo u sochy Panny Marie.

To je situováno v dolní části obce u cesty již od roku 1997, kdy samotnou sochu nechal přivézt bílovický kaplan P. Josef Červenka se svárovskými věřícími až z Medžugorje. Od května až do října vždy 25. den v měsíci se tam věřící scházejí k modlitbám se svátostí smíření zakončené bohoslužbou. Pozván je vždy vybraný farář a akce se těší veliké oblibě.

„Sjíždějí se tam autobusy i z okolí až 70 kilometrů. Je to pro naši vesnici velká duchovní událost,“ říká Ondra, který je rád že se něco takového vybudovalo a stalo tradicí právě v jeho obci.

Autor: Aneta Luksová