Rozhodl o tom v Indonésii mezivládní výbor Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a ČTK o tom dnes informovalo české ministerstvo kultury.

Komise mezivládního výboru UNESCO, která o zápis ohrožených kulturních tradic do dané listiny jednala na indonéském ostrově Bali, se zabývala kandidaturou celkem 84 kulturních tradic.

Pro Českou republiku jde o vítanou celosvětovou reklamu. Jízda králů přitom patřila k těm návrhům na zařazení do seznamu, kterým se nepřisuzovala naléhavost. Kandidatury kulturních tradic, k jejichž zachování jsou třeba naléhavá opatření, předložilo jiných 15 států, například Mongolsko.

Známá lidová tradice Jízda králů se koná v Hluku, Kunovicích, Vlčnově a Skoronicích na Slovácku a má původ už v pohanské době. Mladí chlapci spolu tehdy soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad: aby se neprozradil vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži.

O zapsání Jízdy králů na seznam světového dědictví usilovalo Česko už několik let. Zápis do seznamu má napomoci i zvýšení turistického ruchu na Slovácku.

Na takzvaném Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva již figurují desítky tradic z celého světa. Českou republiku zastupuje již od roku 2005 slovácký tanec verbuňk a od loňského listopadu také masopustní průvody s maskami na Hlinecku a sokolnictví, které se kromě Česka týká i jedenácti dalších zemí.

Mezivládní organizace UNESCO se sídlem v Paříži je jednou ze 14 odborných agentur OSN. Vznikla v roce 1946 s cílem posilovat spolupráci mezi státy ve výchově, vzdělávání, vědě a kultuře.


Přehled českých zápisů na seznamech světového dědictví UNESCO (v závorce rok zapsání):

Tradice na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví:
- verbuňk, tanec mladíků odvedených na vojnu ze Slovácka (2005),
- masopustní průvody a masky z Hlinecka (2010),
- sokolnictví (týká se ČR a deseti dalších zemí; 2010),
- Jízda králů (2011).


Památky na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví:
- historické jádro Českého Krumlova (1992),
- historické jádro Prahy (1992, v roce 2010 zápis rozšířen i o středočeský Průhonický park),
- historické jádro Telče (1992),
- poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou (1994),
- historické jádro Kutné Hory (1995),
- Lednicko-valtický areál (1996),
- jihočeská ves Holašovice se souborem 17 statků s typickými štíty (1998),
- komplex Arcibiskupského zámku a Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži (1998),
- renesanční zámecký areál v Litomyšli (1999),
- barokní čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000),
- brněnská funkcionalistická vila Tugendhat (2001),
- židovská čtvrť a areál benediktinského kláštera s bazilikou svatého Prokopa v Třebíči (2010).

Čtěte také: Jízda králů dědictvím UNESCO?