Rozhlas po drátě ještě hlásí

Když před lety začínalo pracovat okresní studio rozhlasu po drátě, nemělo příliš posluchačů ani příznivců.
Jejich počet však postupně rostl a v těchto dnech o jeho existenci ví téměř každý občan obcí, které jsou na rozhlas po drátě napojeny.
Naše studio sehrálo v těchto dramatických dnech velmi důležitou úlohu. Ve středu dopoledne, když zmlkaly vysílače jeden po druhém, jsme hovořili pro republiku. Celá republika slyšela projev vedoucího tajemníka OV KSČ a provolání, které pro naše přátele v zahraničí četla prof. Němcová francouzsky a italsky.
Rozhlas po drátě = okresní studio dnes v 8,30 hod., kdy píšeme tyto řádky, ještě svobodně pracuje. Ještě můžeme seznamovat občany se situací i s resolucemi.
Děkujeme jim za obětavou práci.
A držíme jim palce.

Z okresního výboru KSČ

Včera ve večerních hodinách odjeli všichni delegáti z našeho okresu na mimořádný sjezd.
Delegace má k dispozici 90 rezolucí, které okresní výbor obdržel od základních organizací, národních výborů a ostatních, kde se vyjadřuje podpora legální vládě, předsednictvu ÚV KSČ, Dubčekovi, Černíkovi, Svobodovi, Smrkovskému, Špačkovi a dalším soudruhům.
Znovu prohlašujeme, že se nemůžeme a nikdy nesmíříme s násilným aktem obsazení našeho území. Požadujeme:
1. Aby ihned odešla všechna okupační vojska z našeho území.
2. Aby v průběhu dnešního dne bylo umožněno celému předsednictví ÚV vystoupit v televizi a informovat obyvatelstvo.
3. Aby v televizi vystoupil s. Dubček ještě před zahájením mimořádného 14. sjezdu.
4. Aby spojenecké velení oznámilo jména těch lidí, kteří měli údajně požádat o pomoc spojenecká vojska.

Sověti obsadili Javořinu

Strání/ Srpnové události roku 1968 provázela řada absurdních příhod, které dokazovaly, jak političtí pracovníci okupačních armád své vojáky připravovali na boj s ozbrojenou kontrarevolucí v Československu.
Maďarská a především sovětská jednotka se dle své úvahy zakopala na strategickém bodě na Velké Javořině. Vojáky a už vůbec jejich sovětské velitele netrápilo, že se na kilometry daleko nic neděje. „To, že si na Javořině vybudovali i jakési provizorní opevnění, svědčí o tom, že vojáci byli zmanipulovaní a sami věřili, že je u nás skutečná válka,“ zavzpomínal Jaroslav Zapletal, jeden z organizátorů letákové kampaně z roku 1968.
Vojáky také vůbec nezajímalo, že svým chováním ničí přírodu v chráněné krajinné oblasti. „Bylo pro nás skutečným překvapením, že okupační vojska nedokázala pochopit, že jsou v rezervaci. Bylo vidět, že ani velící důstojník, který musel mít určité vzdělání, nedokázal pochopit, co to vůbec chráněné území je,“ dodal Zapletal, který kvůli svému chování v krušných srpnových dnech skončil na dlouhá léta jako silničář.

Sandra Vasková, Michael Lapčík, Milan Zámečník

VŠE o srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy na Slovácku si přečtěte vpravo nahoře v oddíle Související články