aždý začátek je těžký. Hlavně když nemáte žádné peníze, žádný kapitál. Měl jsem však jasnou vizi a před sebou heslo Tomáše Bati, který říkal: Všechno jde, jen musíš chtít a umět. Já měl také jasnou představu, vizi, vybudovat firmu evropského formátu, a to se výstavbou a zprovozněním haly III podařilo. Když jsem mou představu o evropské firmě mým společníkům při zakládání firmy v pronajatých prostorech družstva Tupesy sděloval, smáli se. A to bylo dobré znamení. Každý šéf firmy musí být vizionář a jeho vizím se musí všichni smát, to jsou ty správné vize.

Jaká je současnost společnosti ALUCAST?

V současné době má firma 120 zaměstnanců a dodává odlitky do celého světa. Má snaha dodávat odlitky hlavně do sofistikovaných oborů se naplnila. Dnes dodáváme odlitky více jak z třiceti procent do leteckého průmyslu, převážně do letounů AIRBUS a BOEING, dále také do optiky lékařských přístrojů, obranného průmyslu a dalších oborů. Máme nejen nejmodernější výrobní zařízení, ale hlavně také zařízení pro kontrolu odlitků podle světových norem. Máme certifikáty nutné pro leteckou výrobu a nově otevřenou halu III jsme vybavili na výrobu odlitků do velikosti až jeden metr.

Co jste řešili výstavbou haly III, v polovině prvního zářijového týdne otevřené?

Řešili jsme nejen nutné rozšíření výrobních kapacit, máme obrovský přetlak zakázek, ale bylo také nutné firmu dovybavit výrobním zařízením v duchu současného trendu revoluce 4.0. Robotické pracoviště nejen pomůže odstranit fyzicky namáhavou práci, ale umožní také vyrábět odlitky, které vyrábí pouze několik firem na světě.

Vernisáž Odlitky pro krásu i užitek u příležitosti otevření haly III byla doprovázena také prohlídkou firmy. Je naší snahou ukázat, že slévárenství dnes není černé řemeslo. Je to profese na vysoké úrovni. V ALUCASTU najdou uplatnění nejen profese dělnické, ale také profese technické.

Nejmodernější rentgen, zařízení na kontrolu struktury, mechanických hodnot, povrchové kvality, skener na kontrolu rozměrů odlitků, to vše jsou zařízení, která nejenže potřebují zdatné techniky, ale nepochybně obsluha těchto zařízení najde využití, maximální uplatnění a uspokojení z dobře vykonané práce ve vysoce sofistikovaných oborech.