Letošní hodové slavnosti, bez chasy a stárků s právy, byly i v něčem výjimečné. Občanům vesnice byl slavnostně předán omlazený Podolský ráj, jak dům sloužící chovatelům obce k výstavám drobného zvířectva a klubové činnosti Podolenští od roku 2015 nazývají.

„Dům, v němž dříve bydlela rodina Jana Kroupy, nejstaršího slováckého tkalce, který zemřel v roce 1949, má historickou hodnotu, ale není památkově chráněn. Dům vypadal zvenčí, že ani opravu nepotřebuje, ale uvnitř byl nepoužitelný,“ uvedla první žena Podolí Jana Rýpalová.

S rekonstrukcí domu, na niž obec požádala o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, se začalo letos v květnu.

„Jednou jedna z podmínek dotace byla spoluúčast dětí na projektu. Ty měly nakreslit, jak si svoji klubovnu představují, co v ní budou vytvářet, jak v ní budou trávit volný čas. Jejich představa, že budou jako v ráji, se nám moc líbila. O to víc, že tento ráj bude v Podolí,“ okomentovala Jana Rýpalová název obnoveného domu s názvem Podolský ráj, který bude sloužit dětem, jejich rodičům a zájmovým spolkům z obce.

Rekonstrukce domu, která skončila dva dny před hodovou slavností, spolkla 3 670 tisíc korun. Z dotace Operačního programu životního prostředí - Zelená úsporám, oblast Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru 820 tisíc korun, z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje 994 tisíc a z rozpočtu obce vysála 1 860 tisíc korun.

V omlazeném Podolském ráji byla otevřena výstava k 100. výročí vzniku ČSR. Poté následovalo ryze hodové, dynamicky a folklorně zaměřené pásmo, v němž se představily v krojích děti z mateřinky a základní školy, Podolské Frišky, Friščata, cimbálovka Čardáš, ženský sbor z Velké nad Veličkou a mužský sbor z Hradčovic.    

„Poslední hody v Podolí se stárky byly v roce 2009. O rok později s chasou, ale bez stárků. Od roku 2011 jsou u nás pořádány pouze hodové slavnosti, na nichž se podílejí krojované děti, Podolské Frišky, Friščata, případně další vystupující,“ svěřila se Podolanka Dáša Vacková.

Podle starostky obce dává zájem dětí a rodičů o vystoupení na hodových slavnostech naději, že za pár let možná, šest až osm, se do obce vrátí tradiční hody s právem.