SLEDUJEME Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

V letošním roce bude 
zpřístupněno celkem 26 památek a většina z nich bude otevřena po oba dny. Nově zapojeným objektem bude uherskohradišťské vlakové nádraží, kde se v neděli uskuteční dvě komentované prohlídky, během nichž budou zájemci seznámeni nejen 
s historií budovy, ale i s napojením města na železniční síť.

Díky vstřícnému přístupu správce objektu bývalé věznice, kterým je okresní soud, budou zpřístupněny prostory vězeňské kaple a cel – samotek, tentokrát oproti předchozím letům dokonce v delším čase. Spolek Memoria opět připraví zajímavé a působivé materiály o neslavné historii objektu a bude se společně se studenty podílet na zabezpečení prohlídek.

V bývalé jezuitské koleji, nově nazvané Slovácké centrum kultury a tradic, najdete kromě informačního centra také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města a snížené vstupné zaplatíte za prohlídku Galerie Joži Uprky. Během návštěvy doporučují pořadatelé upřít pozornost také na zajímavé zaklenuté prostory, ve kterých se v 17. a 18. století pohybovali členové jezuitského řádu.

Tradičně bude otevřená řada dalších památek, jejichž výčet včetně času otevření najdete na následující straně. Jejich majitelům a správcům patří velký dík za ochotu umožnit prohlídku v některých případech až tisícům návštěvníků. Ve vybraných objektech o historii a možná i současnosti povypráví studenti uherskohradišťského gymnázia.

O poznání klidnější neděle bude ve znamení hudebních vystoupení v některých památkách. Hlavní organizátor Klub kultury připravil na půl jedenáctou tradiční koncert Hradišťanu do kostela Zvěstování Panny Marie, před polednem bude kostel sv. Františka Xaverského patřit varhannímu koncertu Petra Vacka a barokní hudba v podání Ensemble Serpens Cantat zazní ve 14.00 hodin v prostorách bývalého františkánského kláštera.

O historii města se její milovníci doví během tří nedělních prohlídek, dvou dopoledních a jedné odpolední, sraz je vždy u radnice na Masarykově náměstí. Podrobnější výklad ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie můžete vyslechnout ve 13 hodin. 
V tomto čase proběhne i jedna z již zmiňovaných prohlídek nádražní budovy. Na druhou se můžete vydat v 15 hodin.

Pokud zatoužíte po klidnějším prostředí, vydejte se do Sadů do kostela Narození Panny Marie, do Mařatic do kostela Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově, do Vinohradské ulice, kde budou otevřeny tři vinné sklepy, či na Rochus. Tam bude otevřena kaple a pod ní v areálu Parku Rochus se uskuteční odpolední program. Památky v těchto lokalitách mají odlišnou dobu otevření oproti památkám ve městě. (poh)

FOŤTE Slovácké slavnosti vína a VYHRAJTE