„Přestože už sama poloha Slavkova naznačuje blízký vztah k folklorním tradicím, opak je pravdou. V současné době nenajdeme v obci žádný folklorní kroužek či muziku a kulturní akce tohoto typu nebyla pořádána řadu let. Rozhodli jsme se to změnit. Hlavním záměrem je probudit lásku k folkloru a vytvořit v naší obci novou tradici s cílem pořádat podobnou akci pravidelně,“ informoval slavkovský místostarosta Libor Švardala. Součástí programu, který se od 16 hodin uskuteční v areálu za sportovní halou pod záštitou i za avízované účasti hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, bude přehlídka krojů, vystoupení několika folklorních souborů z okolí, včetně koncertu cimbálové i dechové muziky.

Program akce:

16:00 Cimbálová muzika Strýci
16:30 Národopisný krúžek Dolněmčan
17:00 Slavnostní zahájení
17:10 Folklorní soubor Javorina
17:40 Přehlídka krojů
18:00 Folklorní soubory Nivnička a Malá nivnička
18:30 Dětský folklorní soubor Světlovánek
19:00 Dechová hudba Mistříňanka