Pozvedl výsledky studentů v soutěži Středoškolská odborná činnost, ve které se díky němu umisťujeme na krásných místech v nejvyšších kolech. Stál také u zrodu školního časopisu OAUHnews, s jejíž aktuální redakcí spolupracuje." To o devětadvace­tiletém Adamu Skovajsovi z Bílovic napsali jeho studenti z Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky do nominace na letošní cenu Zlatý Ámos. On sám přiznává, že by jej tento titul určitě potěšil.

Kdy a proč jste se rozhodl pro učitelské povolání?

O učitelském povolání jsem začal přemýšlet již na základní škole. Velmi mě bavil přírodopis a zeměpis. Jako střední školu jsem si ovšem vybral hradišťskou Obchodní akademii, jelikož postupem času jsem u sebe objevoval stále větší zájem o ekonomiku. Myslím, že jsem udělal dobře. Druhý a naprosto zásadní zlom „proč být učitelem" pro mě přišel na vysoké škole, přesněji řečeno na bakalářském studiu realizovaném VOŠE Zlín. Měl jsem štěstí na vynikající složení pedagogického sboru. Tehdejší výuka managementu Doc. Ing. Josefem Kacrem či práva JUDr. Milanem Bártou mně dala jasný impuls. Oba uvedené obory mě bavily a dodnes jsou mou prvořadou oblastí zájmu.

Kde jste studoval a jaký obor?

Studoval jsem obory Finanční řízení podniku a Podniková ekonomika realizovanými VOŠE Zlín a Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Stále na UTB studuji, ale v jiném oboru.

Jaké byly Vaše „štace" před nynějším působištěm?

Několik měsíců jsem působil na Gymnáziu a SOŠ Staré Město, kde jsem vyučoval ekonomiku a informační technologie. Tam jsem učinil své první kroky v profesi učitele. Mám velmi dobrý vztah k zemědělství a přírodě, takže jsem si na prostředí velmi rychle zvykl. V dobrém na „zemědělku" vzpomínám. Dodnes tam mám řadu přátel.

Pokud vím, na Zlatého Ámose vás nominovali vaši studenti – byl jste hodně překvapený, nebo jste o tom předem věděl?

Měl jsem informace o své nominaci. Potěšilo mě to.

Co vás na učení baví?

Rád pracuji s nadanými mladými lidmi a považuji za svůj životní úkol tyto typy lidí vyhledávat, pomáhat jim a rozvíjet je. V této pedagogické práci mám výhodu svého širokého zaměření. Jak jsem uvedl již výše, zajímám se o zemědělství a přírodu, dvacet let aktivně rybařím a občas v této oblasti i publikuji, historie ale i třeba stavebnictví a chemie jsou též mým přítelem (smích). Kromě povolání učitele působím i v komunální politice, kde se věnuji zejména péči o životní prostředí. Řídím se zásadou, že každý člověk by měl být přínosný veřejnosti, svému regionu. Do komunální politiky jsem šel nejen proto, abych prospíval obci, ale též kvůli svým žákům a studentům, kterým tak mohu předávat praktické zkušenosti. Vyučuji na střední, vyšší odborné i na vysoké škole několik odborných předmětů a jsem rád, že největší zastoupení má předmět Právo.

Jak vidíte své šance na vítězství v soutěži Zlatý Ámos? A co by to znamenalo pro vaši další práci?

V letošním roce jsem byl již navržen na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území města Uherské Hradiště v kategorii „Vynikající začínající pracovník", což pro mne byla pocta. Nominaci do soutěže Zlatý Ámos beru stejně. Již samotná nominace je oceněním mé práce. Pokud bych v této soutěži uspěl, případně zvítězil, jak se tážete v otázce, byl by to pro mne obrovský úspěch. Svou práci bych se snažil zdokonalovat dále. Stále je co zlepšovat. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se snažím aplikovat metodu „kaizen". Management mám prostě v krvi.

Související Zlatý Ámos fotí v létě rodné Strání ; Zlatý Ámos putuje ke kantorce Bartoňové ze StráníZlínský mrakodrap přivítal nejlepší pedagogy

Autor Petra Kučerová