Vyměníme i prolézačky a další mobiliář, protože už je značně zastaralý," poznamenal starosta Strání Ondřej Benešík. Hřiště tak bude po opravách vybavené nejen novými herními atrakcemi, ale také záhonky, informačními tabulemi s informacemi o přírodních přednostech oblasti. Vedení Strání nyní čeká na dotaci, kterou má již přislíbenou. Zahrada by tak měla dostat novou tvář zřejmě na jaře příštího roce. Náklady na přeměnu plochy se vyšplhají na zhruba 1,6 milionu korun. Z dotace obec uhradí asi 90 procent celkových nákladů. „Původně jsme zvažovali, že plochu opravíme dříve, a to z vlastních prostředků a po malých částech. Naše plány však změnilo úspěšné přidělení dotace. V praxi to znamená, že práce sice nebudou provedeny letos, ale výhodou bude jejich kompletní provedení v krátké době v příštím roce," vysvětlil Ondřej Benešík.